Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Rozpočet obce v číslech

13. února 2009, Přemek Zima

Uplynulý rok byl opět z hlediska finančního vcelku úspěšný. Daňové příjmy příjemně překvapily nárůstem (také díky nárůstu počtu obyvatel), takže původně schválený schodkový rozpočet se v závěru roku přehoupl do přebytkového v řádu statisíců. Znamená to, že jsme nejen neukrojili z rozpočtové rezervy, ale ještě se ji podařilo navýšit. Přesná čísla budou k dispozici v závěrečném účtu obce za rok 2008.

RozpočetNa posledním zasedání ZO Mukařov došlo také mimo jiné ke schválení rozpočtu na rok 2009. Chtěl bych vám v krátkosti vylíčit, co vše se do něj podařilo napasovat. Celkové příjmy jsou ve výši 25.745.000,- Kč, celkové výdaje jsou 35.760.000,- Kč, rozpočet je tedy opět sestaven podle finanční terminologie jako schodkový, ale schodek je po dobrém zvyku pokryt finančním přebytkem roku 2008. I přesto je ve výdajích rozpočtu navíc obsažena ještě rezerva 8,5 mil. Kč. Fakticky je tedy rozpočet přebytkový. Razantní nárůst příjmů (a též výdajů) oproti minulému roku je zapříčiněn příjmy z prodeje plynovodu, který obec vybudovala. Díky dvouleté snaze nového vedení obce se podařilo zvrátit nevýhodnou smlouvu mezi obcí a plynárenskou společností, kterou podepsala předchozí paní starostka. Dřívější smlouva za stávajících podmínek znamenala, že by obec za plynovod nic nedostala. Podle nové smlouvy obec obdrží za plynové potrubí cca 50% z původních nákladů tj. cca 16 mil. Kč (1/2 již obdržela v prosinci 2008). Celková částka sice není nikterak uspokojující, nicméně i tak jsou tyto prostředky od plynárenského „monopolního“ giganta středních Čech významnou vzpruhou pro další rozvoj obce.

Pro letošek je tedy v rozpočtu naplánováno více investic, které byly dříve odsunuty ve prospěch nutnějších záležitostí. Celkem jsou naplánovány projekty za 12,9 mil. Kč nad rámec standardních „udržovacích“ výdajů na chod obce. Z těch významných projektů jsou to: doplatek za již vybudovaný chodník do Srbína 2,9 mil. Kč (firma nečekaně ochotně přistoupila na odložení plateb – velký dík za to), plánované rozšíření MŠ, pokud se zadaří získat dotaci na současný projekt s obecním podílem 1,5mil. Kč, zvýšení kapacity ČOV v Mukařově za 1,2 mil. Kč, instalace semaforu s radarovým systémem u zastávek autobusu na Budech 0,95 mil. Kč, obnovení místního rozhlasu za 0,8 mil. Kč, další opravy nejvíce poničených ulic 0,75 mil. Kč , oprava fasády budovy OÚ a pošty 0,71 mil. Kč.

Dalšími jsou např. příprava projektu pro možné rozšíření ZŠ, dokončení opravy obecního nájemního domu, zbudování pěšiny na Žernovku a dětského hřiště tamtéž, prodloužení chodníků podél Kutnohorské, další přípravy a změny projektu na odkanalizování zbytku obce, nebo zkrášlení návsi v Srbíně za finanční pomoci MAS Říčansko. V neposlední řadě obec přispěje 0,5 mil. Kč na obnovu místní sokolovny. Detailní rozpočet naleznete na webových stránkách obce (www.mukarov.cz) v sekci [ Obecní úřad / Hospodaření ]

Je toho hodně v plánu, ale stále je také dost věcí, kam by se získané prostředky daly vložit - obnova zeleně v obci, vyčištění a opravy vodních nádrží, zbudování místa pro vyřádění mládeže a takto pokračovat bych mohl dál a dál. Ale už jsem vyčerpal svůj příděl místa pro toto číslo.

 
FotoIng. Přemysl Zima, Srbín
předseda finančního výboru obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz