Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Rozšíření mateřské školy

25. července 2010, Přemysl Zima

V posledním čísle Mukařov-ska jste si mohli přečíst můj článek věnovaný nedostatečné kapacitě předškolních zařízení v naší obci a tomu, jak se ji snažíme řešit. Obec podpořila pro příští rok Alternativní školičku v Příčné, ale hlavním úkolem pro nás zůstávalo rozšíření kapacity naší školky. Radostná zpráva o přidělení dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rozšíření školky nám byla oznámena v polovině června.

Bourání v prostorách školkyV krátkosti bych shrnul, jak pokračuje rozšíření školky o 3. oddělení. To bude v pravém traktu budovy na místo knedlíkárny a již dříve zrušené kotelny. Na objektu v současné době probíhají bourací práce (viz. obrázek), takže jsme teprve na samém začátku akce. Již nyní víme, že se díky posunu vyhodnocování dotací nové oddělení školky otevře až v říjnu.

Také zcela nová kuchyně, nebude od září k dispozici, a tak mezi prvními kroky bylo zpracování plánu omezeného gastronomického provozu tak, aby nebyl po dobu stavby ohrožen provoz stávajících dvou tříd. Podařilo se, přičemž polední jídla se budou dovážet z nové říčanské školy, zatímco na místě se budou připravovat pouze přesnídávky a svačiny.

Pokud se týká přijímání dětí do nové třídy, postupovala obec společně se školkou. Přednostně byla místa nabídnuta odmítnutým uchazečům z letošního dubnového zápisu, kterých je i tak více než dost (proto kdo nebyl u zápisu, do nové třídy se bohužel již nevejde). Všichni oslovení se zatím nevyjádřili, tak prosíme nějaký čas strpení, než tato záležitost bude uzavřena a dojde k finálnímu rozeslání pozvánek do školky.

 
FotoIng. Přemysl Zima - Srbín
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz