Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Schůzka se starosty okolních vesnic
– studie o rozšíření základní školy

20. října 2006, Jan Kašpar

Ředitelka základní školy v Mukařově dr. Novotná již několik let informuje zastupitelstvo obce, jako zřizovatele této vzdělávací instituce, o nutnosti zvýšení kapacity základní školy, která neumožňuje již dále uspokojovat žádosti o umístění dětí, stěhujících se se svými rodiči do rodinných domů v nové zástavbě. A to nejen z Mukařova, ale i okolních vesnic, kde je rozmach výstavby podobný. Teprve letos na jaře zastupitelstvo konečně pochopilo naléhavost této situace a ve výběrovém řízení zadalo studii na rozšíření stávající budovy základní školy podle předpokládaného demografického vývoje obyvatelstva Mukařova a okolních spádových obcí.

Studie je prvním konkrétním stupněm před zpracováním projektu pro územní řízení, stavební povolení a případnou realizaci výstavby. Protože zajištění školní docházky je jednou z hlavních povinností obcí, byla na úterý 5. září t.r. svolána informativní schůzka starostů Mukařova, Babic, Svojetic, Doubku, Louňovic, byl též přítomen autor studie. Všichni starostové jednoznačně uvítali záměr pustit se do tak náročného úkolu, zároveň však smutně konstatovali, že rozpočet jejich obcí neumožňuje finančně se podílet na žádné další etapě tohoto projektu. Bylo proto alespoň dohodnuto, že písemně podpoří tento projekt konkrétními čísly o nárůstu počtu obyvatelstva a jeho složení v jednotlivých obcích. Snad se tím zvýší naděje na obstarání prostředků jak z dotačních titulů, tak případně jiných zdrojů financování. Bude to jistě náročný úkol, ale vzdělávání dětí je takovou prioritou, která by měla otevírat dveře všem náročným jednáním.

Jan Kašpar
člen občanského sdružení Mukařov-sko
asistent starosty - Mukařov
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz