Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Škola se zapojila do dotačního programu EU

13. února 2011, Jana Novotná

Od 1.2.2011 se Mukařovská škola zapojuje do dotačního programu "EU peníze do škol". Do programu se mají možnost zapojit všechny mimopražské školy v ČR.

Dotace EU pro ZŠ Mukařov
O finanční dotaci si ZŠ Mukařov zažádala již v loňském roce, kdy byla zpracována příslušná projektová žádost. Délka čerpání dotace je 30 měsíců. Celkový objem dotace přesáhne 1,8 milionu. Cílem dotace je zlepšení situace v oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání. Peníze pak budou směřovány do zlepšení vybavení školy, rozšíření pomůcek pro žáky, školení pro pedagogy atd.

Před Vánocemi uspořádala škola tradiční školní jarmark, který se jako vždy setkal s úspěchem. Škola děkuje všem rodičům a přátelům školy za participaci. Vánoční trhy zorganizované školou v půlce prosince se i přes množství plakátků rozdaných dětem i do schránek nesetkaly s velkou odezvou. Na vině byla asi i sněhová kalamita, která v té době řádila. Věřme, že příští rok přijde více lidiček.

Výuka ve škole byla "zasažena" i plánovanou odstávkou proudu v Mukařově. Pro děti byly v době výpadku proudu připraveny dvě akce - návštěva kina a mikulášská diskotéka. Vše dopadlo dle představ.

Přehled akcí školy plánovaných na únor a březen 2011 naleznete v Kalendáři akcí - ZDE

 
FotoPaedDr. Jana Novotná
ředitelka ZŠ Mukařov
web školy:
www.skolamukarov.ic.cz 
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz