Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Školička alternativou školky

17. června 2010, Přemysl Zima

S nelichotivou situací kapacitních možností naší mateřinky se obec potýká již dlouho. Stávající zastupitelstvo se o získání dotace na rozšíření kapacity mateřské školky pokouší již po třetí. Obnovu potřebuje také sama budova školky. Náhrada staré koksové kotelny před 3 lety byla první z větších investic, které nás v souvislosti se školkou nutně čekají.

Mateřské centrumPůvodní projekt z doby před 3 lety byl v loňském roce přepracován, aby vyhovoval stále se měnícím dotačním podmínkám. V současnosti se počítá s umístěním nové třídy v druhém traktu stávající budovy (dříve knedlíkárně). Finální vyhodnocení projektů a přidělení dotací na Kraji však zatím neproběhlo – původně měly být výsledky známy již k počátku dubna. Náš projekt při vyhodnocování postoupil opět až do posledního kola. Výsledky bychom se měli zřejmě dozvědět do konce června. Tím se nám situace zkomplikovala a je jasné, že naplánovaný harmonogram prací se v případě přidělení dotace výrazně zpozdí a zřejmě přesáhne až do podzimu.

I přesto ovšem nemusejí rodičové být zcela zoufalí. Obec se snaží podporovat i další předškolní aktivity, byť nestátního charakteru. Kromě aktivit Mateřského centra funguje od loňského září v budově školní družiny v Mukařově v Příčné ulici také Alternativní školička. Její provoz je v současnosti omezený jen na dopoledne několika dní v týdnu. Proto obec Mukařov uvítala iniciativu vedoucí Školičky na rozšíření provozu na celý pracovní týden současně s navýšením počtu dětí.

Podmínkou je provedení drobných stavebních úprav pro zajištění lepší organizace s ohledem na sdílení prostor v budově, kde kromě tří oddělení školní družiny a Školičky působí ještě již zmiňované Mateřské centrum. Situace v užívání budovy se také mění s každým školním rokem, přičemž družina všechny učebny využívá zejména odpoledne a ostatní aktivity a kroužky se mění v závislosti na počtu zájemců.

V momentě, kdy čtete tyto řádky je pravděpodobné, že je již známo, jak budou jednotlivé organizace budovu využívat od dalšího školního roku. V rámci změn v Příčné dojde také k dovybavení tříd potřebným nábytkem a obnově starých nevyhovujících kusů zejména učebního nábytku. Chceme vám tak v září nabídnout alespoň alternativu rozšířeného provozu soukromé školičky.

 
FotoIng. Přemysl Zima - Srbín
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 
 

B
 

Ze života školičky

17. června 2010,
Veronika Vaněčková

V dubnu jsme navštívili pražskou botanickou zahradu. Díky ověřenému malokapacitnímu autobusu firmy TOMbus jelo celkem 24 dětí, které nakonec s plátky pomerančů na dlaních a v pestrém oblečení lákaly do svého bezprostředního kontaktu exotické motýly na sladkou šťávu. V květnu plánujeme cestu na představení do pražského planetária.

Na konci května proběhly dny otevřených dveří, kdy se jak rodičové a sourozenci dětí navštěvujících školičku tak zájemci o zápis do školičky mohli zapojit do programu dopoledního bloku.

Zápisy do Alternativní školičky pro rok 2010/2011 proběhnou v polovině června v budově školičky v Příčné ulici. Přijímáme přednostně děti od 3 let věku, mladší děti po individuální dohodě.

Kromě stávajícího běžného dopoledního programu je před otevřením v září v plánu mírná rekonstrukce stávajících prostor, dále časové rozšíření nabídky na 5 dní v týdnu. Každý den bude mít své konkrétní zaměření. V rámci programu budou též organizovány výlety, kulturní akce aj. V jednání jsou možnosti stravování – obědy, ale zatím neúspěšně. Případné doplňující zápisy proběhnou poslední týden v červnu.
 

Veronika Vaněčková
vedoucí školičky

B

Školka před prázdninami

17. června 2010,
Dana Tůmová

V měsíci květnu jsme připravili pro naše maminky besídku k jejich svátku. Program se všem velice líbil a dárky, které děti vyrobily, maminky potěšily.

Zajímavé a veselé bylo dopravní dopoledne, kdy děti soutěžily v jízdě na kolech a koloběžkách. Plnily úkoly, které patří do dopravní výchovy.

Na co se ještě budeme těšit? Poslední návštěvy solné jeskyně, výlet na farmu do Kostelce, divadelní představení „O Otesánkovi“, oslava Dne dětí, hledání pokladu, školní výlet za zvířátky a pohádkou, rozloučení s předškoláky formou malé maturity ...

Máme před sebou ještě hodně práce, tak nám držte palce, ať se nám vše povede a přejeme všem krásné prázdniny.
 

Dana Tůmová
ředitelka školky
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz