Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Školka - jak dál?!

26. července 2009, Vítek Šoupal

Právě před rokem jste si mohli na stránkách Mukařov-ska přečíst článek, který shrnoval závěry demografické studie Mukařovska a spádových obcí. Také na základě této studie se podařilo rozhýbat dění okolo rozšíření základní školy, čehož výsledkem je přístavba, kterou začnou žáci používat již toto září.

Návrh rozšíření školky 2008Místa pro děti však nejsou nedostatkovým zbožím jen ve škole, ale také ve školce. Projekt na rozšíření a rekonstrukci školky nechala obec vypracovat již na počátku roku 2008 a od té doby se bohužel neúspěšně snaží získat na něj finance. O prodloužení vyhodnocení dotace ze strany Středočeského kraje o půl roku jsme již psali. Náklady na projekt, který máme (viz obrázek), činí 16 milionů, což obec není schopna pokrýt ze svých nákladů.

Jak tedy dál? V letošním roce jsme měli už 40 nepřijatých dětí a do školky se nedostaly děti z jiných než našich 3 obcí (M+S+Ž). Okolní obce na tom nejsou s vytížením školek jinak. Například v Říčanech se letos nedostalo 136 dětí.

Cílem pro obec je rozšířit kapacitu školky pro další školní rok, tj. 2010-11. Celou situaci jsme opakovaně probírali na strategickém výboru obce i na zastupitelstvu. V návaznosti na omezené zdroje jsme se rozhodli přepracovat zadání na rozšíření školky a zpracovat během podzimu dvě varianty, z kterých bude na konci roku vybrána ta výhodnější.

Jednou variantou tak je zrušení "knedlíkárny" a přístavba dalšího potřebného místa (samotný prostor knedlíkárny podle norem nestačí). Druhou variantou je modulární rozšíření podobné tomu, které bylo použito na rozšíření školy. Každá varianta má své plusy a mínusy.

Například modulární řešení je možné rozmontovat v momentě, kdy již nebude prostor zapotřebí, což bude cca za 12-16 let. Náklady na tyto varianty rozšíření by měly být řádově nižší oproti původní variantě. Obec by pak byla v optimálním případě schopna takovéto rozšíření pokrýt z prostředků získaných prodejem plynovodu, o čemž jsme také již psali.

Touto variantou sice odkládáme rekonstrukci školky, která by si ji jistě zasloužila, ale nedá se zřejmě nic dělat. Věřme proto, že při zápisu v březnu 2010 bude obec již moci potvrdit rozšíření školky o 1 třídu na 3. Stejně ale asi nebudou přijaty všechny děti, rozhodně se ale sníží počet nepřijatých.

 
FotoIng. Vít Šoupal
zastupitel obce Mukařov
předseda o.s. Mukařov-sko

 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz