Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosta Mukařova odpovídá
Pár otázek pro Rudolfa Semanského

31. března 2006, Jana Šoupalová

S ohledem na to, že odvolání starosty obce 7 měsíců před řádnými volbami není nikde běžná záležitost, zeptala jsem se za Vás (čtenáře Mukařov-ska) nového starosty Rudolfa Semanského na pár otázek, které by Vám ho lépe přiblížili:

S jakým předsevzetím se ujímáte úlohy osoby veřejné - starosty Mukařova?

SemanskýMyslím si, že nejen já, ale každý zastupitel obce měl před minulými volbami (2002) určitou představu, co by se v obci dalo změnit k lepšímu a jak toho dosáhnout.

Po svém zvolení do zastupitelstva se pak každý z nás samozřejmě snažil tyto představy realizovat. K důvodům, pro které se často nedařilo návrhy prosazovat, se vracet nechci.

Ale i když se moje představa pro zbytek volebního období částečně shoduje s výše zmiňovanou představou před volbami, o které se ještě zmíním, za velmi důležité nyní považuji prosadit:

  • opravu alespoň nejhůře poničených povrchů komunikací,
  • opatření ke snížení rychlosti kolem školy a školky a věřme, že i na hlavní silnici,
  • každopádně zlepšení komunikace nejen mezi obcí a lidmi, ale i mezi organizacemi jako škola, školka, hasiči, sokol atd., nadřízenými institucemi a okolními obcemi a mikroregiony.

Starosta by také měl hájit zájmy obce - a to zejména pokud jde o uzavírání nebo aktualizaci smluv, ze kterých obci plynou nějaké závazky.

Další věcí, kterou chci a mohu ovlivnit, je zlepšení spolupráce mezi obcí a základní a mateřskou školou, a stále nevzdávám myšlenku na vybudování dětských hřišť.

Proč myslíte, že Vaše spolupráce se zastupiteli bude pro obec přínosnější než práce bývalé starostky Marcely Holovské?

Možná je to jen můj dojem, ale na většině zastupitelů (takříkajíc napříč "politickým spektrem") je najednou vidět nová chuť do práce. Smlouvy a podklady do kterých dříve skoro neměli možnost nahlédnout, jsou jim nyní k dispozici. Neustále spolu osobně i telefonicky řešíme problémy obce, možná řešení probíráme v kteroukoli denní i noční dobu.

Zdá se, že vše je opravdu o komunikaci. Zde si troufám tvrdit, že právě komunikace je a vždy bude z mojí strany vstřícnější.

Domnívám se, že se dokážeme shodnout na tom, co je důležité a o co bychom měli usilovat. Snad to nebude znít jako klišé, ale důležité je najít společnou řeč. Musí začít pracovat výbory a komise a já k tomu chci lidi motivovat. Takovéto vedení doposud na úřadě chybělo.

Pane starosto, co chcete vzkázat "svým" občanům?

Pokud se nám nepodaří napravit to, co jsme kritizovali a co ve svém důsledku vedlo k současné změně, bude jakýkoli vzkaz zbytečný.

Lidé, kteří se o dění v obci zajímají hlouběji, si asi dokáží představit, jaká práce nás nyní čeká. No a ten, kdo v příčinách změn na obecním úřadě hledá něco jiného, se přesvědčit nedá.

Děkujeme za rozhovor!

Jana Šoupalová, Mukařov
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

Zdroj foto: www.mukarov.cz
 
B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz