Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Místo starostí starosty starosti místostarosty aneb Co obec trápí

6. února 2007, Jan Kašpar

FotoV poslední době se zvyšuje kritika, a tím i tlak na obec, nad kvalitou komunikací, myšleno povrchu přístupových cest k našim obydlím. Je to pochopitelné. Rozsáhlá výstavba, která se neobejde bez používání těžké techniky, ke kvalitě vozovky mnoho nepřispívá. Je to bohužel důsledek mnohdy nejasných podmínek ve stavebních povoleních, nedomyšlených souvislostí, kdo a jak cestu po výstavbě vybuduje, v mnoha případech jde o nevyjasněnost majetkoprávní (některé cesty jsou v majetku více vlastníků) a samozřejmě i nekázně stavebních firem a lidské lhostejnosti. Obec se snaží, dosypává do nejvíce poškozených míst fůry štěrku, ale všichni dobře víme a vidíme, že jde jen o provizorní a často krátkodobé řešení. A samozřejmě nesystematické.

Obec historicky vlastní několik místních komunikací, ať už se zpevněným živičným povrchem, ale i cesty polní, které začínají být používány pro novou zástavbu. Proto se zastupitelstvo rozhodlo vypracovat pasportizaci všech místních cest, tzn. přesně vymezit jejich majitele, hranice s vedlejšími pozemky. Nebude to jednoduché a nebude to zítra. Ale jednou se začít musí. Obec nebude dále povolovat výstavbu nových objektů bez jasné záruky osobní zodpovědnosti za stav povrchu po výstavbě, bude snaha povolit výstavbu v nových lokalitách až po vybudování kompletních inženýrských sítí. Nabízí se i řešení pomocí složení kauce určité částky, která bude majiteli vrácena po dokončení cesty podle schváleného projektu. Do doby než začnou platit nová pravidla se bude nadále „flikovat“, udržovat s omezenými finančními prostředky sjízdnost v nejhorších úsecích. Ať už za prostředky obce nebo soukromníků, kterým zkrátka došla trpělivost a díry si vyspravili za své.

Musíme smutně konstatovat, že peněz je stále nedostatek. Nejenom na kvalitní cesty, na novou čistírnu odpadních vod pro Srbín a Žernovku, na posílení vodovodních řadů, nové chodníky,o rozšíření školy a školky ani nemluvě. Existuje sice určitá šance získat prostředky z různých dotačních zdrojů, ale nejdříve musíme mít zpracované kvalitní projekty a často i územní rozhodnutí nebo dokonce stavební povolení. Proto se v letošním roce obec rozhodla investovat do nákladných projektů odkanalizování Srbína a Žernovky, obnovila jednání o připojení na vodovodní přivaděč Region Jih, též s nutnými finančními příspěvky. Dotace je možné získat i na obnovu chátrajících obecních objektů, proto se letos zahájí 1.etapa rekonstrukce obecního domu v Příčné 23, též s využitím dotace z Programu pro obnovu venkova. Hledáme vhodného architekta, který by navrhl přestavbu historického centra s rozšířením služeb pro obyvatele. Vedle toho jednáme o příspěvcích velkých developerských společností na úhradu některých akcí, chodník Buda-Srbín je takovým prvním velkým počinem. Snad se bude dařit získávat další prostředky i nadále.

Jan Kašpar, Mukařov
místostarosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz