Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty i místostarosty
aneb úvaha značně starostlivá

25. listopad 2009, Jan Kašpar

Jak už sám název napovídá, funkce starosty i místostarosty jsou od toho, aby ty starosti zvládaly. Aby bylo postaráno o dostatek místa pro nové školáky i předškoláky, aby tekla čistá voda z kohoutků a použitá měla kam odtékat, aby svítily lampy pouličního osvětlení, aby se mohly děti někde pohoupat, svézt se na skluzavce, aby ubývalo postupně bláta na cestách k domovu, aby ... zkrátka starostí nad hlavu.

Volební program rozpracovaný každý rok do jednotlivých činností a projektů je vlastně jakýmsi programem starostí. Aby občané více či méně mohli spoléhat na to, že to co je trápí, ty jejich starosti, někdo za ně řeší, v lepším případě i vyřeší.

měšecOno to však není samo sebou. Jako červená niť vším prochází dostupné finanční prostředky, které musí pokrýt míru řešení těch starostí. A samozřejmě schopnost a kvalifikované rozhodnutí v úzké spolupráci se zastupiteli o pořadí jejich důležitosti. Protože těch peněz není a nebude asi nikdy dost. Jednou je to nutná výměna stařičké kotelny ve škole, ubývající zdroj vody ve studních na Žernovce, jindy zase výměna zastaralého potrubí ve školní jídelně, vybudování semaforu pro bezpečnější přechod u autobusové zastávky, abychom pojmenovali namátkou jenom některé. A rozhodnout se musí, prakticky vždy na úkor něčeho stejně důležitého. A jak známo, nikdy nelze vyhovět lidem všem!

V posledním roce tohoto volebního období bude těch starostí víc než dost. Mezi ty nejdůležitější patří získání prostředků a případné zahájení několik let připravovaného projektu výstavby vodovodních a kanalizačních řadů do Srbína a Žernovky, výstavba nové čistírny odpadních vod, nová komunikace pro oblast kolem rybníku Požár, přestavba mateřské školky pro zvýšení kapacity alespoň o jednu třídu, prodloužení další části chodníku v Srbíně směrem ke křižovatce od prodejny automobilů KIA, nalezení vhodného prostoru a případná výstavba skaterampy pro mládež, čištění obecních vodních nádrží, stezka pro pěší podél silnice mezi Mukařovem a Žernovkou. Takže těch starostí bude jistě nad hlavu. A ono jich ještě řada přibude, tak jak přináší každodenní život. Ale řekněte, kdo má bezstarostný život??

Jednou ze zmiňovaných starostí je zajištění provozu vodovodu a kanalizace. Obec každý rok investuje značné částky na údržbu a zlepšování technologie čištění obou řadů. Letos to byla výstavba tzv. dosazovací nádrže, která nejenom že značně vylepšila kvalitu přečištěné vody z čistírny, ale zároveň její zapojení do systému čištění umožňuje napojení dalších uživatelů do kanalizační sítě. Je však nutné řešit vždy koncem roku s provozovatelem výše vodného a stočného. Zastupitelstvo obce pro rok 2010 odsouhlasilo mírné zvýšení ceny, a to u vodného na 33,80 Kč/m3 a u stočného na 41,50 Kč/m3. A to, mimo jiné proto, aby takový provoz byl pokud možno bez větších starostí!

 
FotoJan Kašpar, Mukařov
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz