Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti staro-nového starosty

12. prosince 2010, Rudolf Semanský

foto Vážení čtenáři Mukařov-ska,
vážení spoluobčané,

dříve než se budu věnovat tématům této rubriky, chci Vám poděkovat za účast v letošních komunálních volbách i za důvěru, kterou nám většina z Vás projevila svým hlasováním.

Život ale běží dál a je samozřejmé, že musíme pokračovat v práci, kterou asi nikdo nikdy nemůže považovat za dokončenou – totiž rozvoj našich tří obcí. Vzhledem k tomu, že toto číslo dvouměsíčníku se váže k prosinci a lednu, určitě se chci zmínit o tom, co nás čeká nejen v nejbližších dnech, ale i v roce následujícím.

Nejprve bych však rád připomněl jednu smutnou událost, ke které došlo v naší obci pár dnů po volbách a o které se dočtete na jiném místě dnešního vydání – požár rodinného domu manželů Svatošových v Mukařově. Zvláštní poděkování za pomoc v této nelehké životní situaci si zaslouží nejen hasiči, ať již mukařovští a nebo z okolních sborů, ale především sousedé a další občané, kteří dle svých možností nabízeli v prvních dnech právě tu pomoc, která je asi nejdůležitější, tedy přístřeší, pomoc s vyřizováním formalit a psychickou podporu.

Narychlo zařazeným bodem jednání ustavujícího zastupitelstva pak bylo i odsouhlasení finanční pomoci z rozpočtové rezervy obce pro zmírnění následků živelní pohromy a schválení zřízení finanční sbírky, jejíž výtěžek bude po ukončení poškozeným předán.

Číslo konta, na které můžete přispívat tak najdete nejen na těchto stránkách, ale i na webu obce, případně na letáčcích, které jsou rozmístěny po obci.

Speciální účet na pomoc manželům Svatošovým postiženým požárem:
27 - 8817470257 / 0100 (KB)

Nyní tedy pojďme k tomu, co nás čeká. Nové tváře v zastupitelstvu budou jistě významným oživením práce výborů a zastupitelstva, věřím že důslednější bude například práce výboru pro zeleň a veřejný pořádek, neboť s každodenními drobnými problémy v této oblasti se asi setkává každý z nás.

V příštím roce se mimojiné budeme výrazněji věnovat opravám, výstavbě a dostavbě nových chodníků pro pěší v našich třech obcích, i když prioritou bude dokončení chodníku podél ulice Choceradská ke křižovatce Na Budech. S dopravou souvisí i naše úsilí o omezení téžké nákladní dopravy, která denně projíždí přes naši obec a jejíž vliv právě i otevřením Pražského okruhu stále narůstá. Samozřejmě pokračují i jednání o dořešení křižovatky Na Budech, na kterém má zájem nejen celé zastupitelstvo, ale především každodenní uživatelé této komunikace.

Nedokážu zde z hlavy popsat všechny plánované akce a projekty, u některých bych se asi i opakoval, ale rád bych zmínil, že ještě v závěru letošního roku by měly být dokončeny technické úpravy vodovodních vrtů, které zásobují větší část Žernovky a které by měly definitivně odstranit občasné problémy se zhoršenou kvalitou vody. Na příští rok pak plánujeme posílení vrtů v druhé části Žernovky, v lokalitě Horka, tak aby se zde neopakovala situace z letošního léta.

Za důležité považuji, že v prvních dnech nebo týdnech nového roku dojde ke slavnostnímu otevření a předání rozšířené části mateřské školy Mukařov, které bude znamenat možnost přijetí dalších 22 dětí z našich obcí.

Blíží se opět čas Vánoc, oslav příchodu Nového roku a s tím spojené vánoční výzdoby a sváteční nálady. I obecní úřad se k těmto oslavám tradičně připojí umístěním vánočního stromu před budovou obecního úřadu, který si budou moci děti ze školy a školky ozdobit vlastnoručně vytvořenými ozdobami, dále podporou Vánočních jarmarků a samozřejmě jako každoročně organizací vánočního setkání pro seniory, které zajišťuje školský a kulturní výbor obce a které se setkává s příznivou odezvou.

Přeji Vám všem, ať adventní období probíhá v klidu, ať se vánoční svátky a novoroční oslavy vydaří a do roku 2011 ať vstupujeme ve zdraví, s radostí a nadějí.
 

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz