Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

27. května 2006, Rudolf Semanský

Pro toto číslo dvouměsíčníku Mukařov-sko jsem byl požádán o krátký příspěvek, ve kterém bych zmínil některé problémy, se kterými se na úřadě potýkáme a které je nutno v současnosti řešit. Věcí, které postupně vyplouvají na povrch je mnoho, proto bych vybral jen ty nedůležitější.

Koncem března, asi týden po mém jmenování přijela kontrola ze Státního fondu životního prostředí, protože řediteli fondu dle slov kontrolora "došla trpělivost" s déle než rok špatně komunikující obcí Mukařov a nepředkládání opakovaně požadovaných dokladů k proběhlé výstavbě kanalizace. Na tuto akci obdržela obec dotaci a takovýto přístup tak hrozil přinejmenším vracením její podstatné části (v řádech milionů korun). I když se kontrola z fondu nijak netajila tím, že s minulým vedením obce by již nějakým dalším jednáním neztrácela čas, podařilo se nám dohodnout termíny a společně upřesnit, vypracovat a dodat podklady k vyhodnocení akce. Nyní nezbývá, než čekat na výsledek.

Čeká nás také vyhodnocení výstavby plynu. Kvůli stále se zvyšujícím cenám je stále těžší přesvědčit nerozhodnuté majitele nemovitostí, aby se stali odběrateli - byť i jen pro plynový sporák. Obec tak bude muset část dotace od Státního fondu vracet, i zde mluvíme o milionech korun. Navíc jednáním se Středočeskou plynárenskou a kontrolou již podepsaných smluv jsme zjistili, že ne vše bylo podepsáno s vědomím zastupitelstva a ne všechny smlouvy se zdají pro obec výhodné. Další jednání, která by mohla stav změnit, rozhodně nebudou jednoduchá.

S výše uvedenými akcemi souvisí i stav silnic v obci, který je bez diskuze hrozný. Nakolik se na něm podepsala zima a nakolik nedůsledné převzetí povrchů po výstavbě plynu a kanalizace, bez důsledného trvání na záručních opravách, je tématem na samostatný článek. Situaci tak hodláme v letošním roce řešit alespoň opravou děr a rozlámaných okrajů vozovek. V minulých dnech jsme procházeli poškozené ulice s několika oslovenými firmami a v době, kdy čtete toto číslo, měly by již být na úřadě předloženy cenové nabídky na příslušné opravy. Pro letošní léto se tak "na silnice" počítá s využitím části rezervy rozpočtu obce. Na další rok připravujeme plán obnovy povrchů místních komunikací, na jehož realizaci budeme usilovat o získání cílených dotačních prostředků, ať už z krajské, státní nebo evropské pokladny.

Asi nemusím zmiňovat podrobnosti typu: sousedské spory, stížnosti lidí, stav komunikací a osvětlení v nově se rozvíjejících částech obce, které stále patří majitelům pozemků, kteří prodávají jednotlivé parcely, ale ne obci, nebo problémy plynoucí ze stále ještě neschváleného územního plánu. Ale je pravda, že právě těchto „drobných“ problémů je občas tolik, že z toho jde hlava kolem. Nakonec – v době, kdy dokončuji tento článek jsem se dozvěděl, že oba pracovníci obce podali výpověď – patrně i z důvodu, že s jejich prací nebylo zastupitelstvo tak úplně spokojeno a tak je třeba hledat náhradu...

Chod úřadu a jednání s institucemi neulehčuje ani to, že i přes opakované výzvy doposud nebyla ze strany předchozí starostky předána agenda a vysvětleny některé „záhady“.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem, kteří si našli čas a jakkoliv se podíleli na jarním úklidu obce. Podobnou akci spojenou s velkoobjemovými kontejnery a tříděným odpadem bychom rádi letos ještě jednou zopakovali. Po zkušenostech s tou dubnovou však asi v trochu jiné formě. Uvítáme, když si současně s tím opět najdete chvilku a přispějete k úklidu svou „troškou do mlýna“.

Rudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz