Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti staro-nového starosty

1. prosince 2006, Rudolf Semanský

Před měsícem a půl proběhly komunální volby, a díky Vašim hlasům jsou v obecním zastupitelstvu lidé, o kterých mohu na základě zkušeností z předešlého období říci, že se práci pro obec chtějí opravdu věnovat. I když je poděkování za vaši volbu vyhrazen článek na jiném místě dnešního čísla, rád bych zmínil, že si velmi vážíme zejména toho, v jak velkém počtu jste k volbám přišli. Tato vysoká účast svědčí o tom, že Vám život v obci a její další vývoj není úplně lhostejný. I když někdo může namítat, že bylo rozhodnuto předem, protože na třináct mandátů bylo čtrnáct uchazečů, rozhodně jsme to tak necítili, a podpora našeho sdružení Mukařov-sko ve volbách nás upřímně potěšila.

Domnívám se, že způsob práce, který jsme nastavili v závěru předešlého volebního období, by měl vést ke správnému fungování a rozvoji obce, a v tomto duchu chceme i pokračovat.

Před námi je rok 2007 a tak nás čeká příprava rozpočtu, který je třeba sestavit s ohledem na potřeby obce nejen pro tento následující rok, ale i pro roky další. Vedle finančních prostředků na opravy, údržbu a realizaci již vyprojektovaných akcí, podporu školy, školky a místních sdružení, provoz veřejného osvětlení nebo dotování autobusových linek, je třeba vyčlenit finance i na studie dalších projektů, které by obec měla do budoucna realizovat. Již dnes je třeba mít připravené (a tedy i zaplacené) projekty, na které lze potom žádat případné dotace. V současnosti jsou připraveny projekty na plynofikaci kotelny v základní škole, na chodník z Mukařova do Srbína, dále jsou zpracovány studie odkanalizování obcí Žernovka a Srbín, studie rozšíření základní školy a zjednodušená studie na efektivnější činnost čistírny odpadních vod. Zpracovává se rovněž návrh dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti v našich obcích. „Evergreenem“ je stále neschválený územní plán, od něhož se budou odvíjet podmínky další výstavby na území obce.

V následujícím roce je třeba zadat a vypracovat studii rozšíření mateřské školy, úpravny vody v obci Žernovka, plán oprav a rozšíření komunikací včetně studie na vybudování dalších chodníků a projekt již zmíněného odkanalizování včetně čistírny odpadních vod.

Do rozpočtu však zřejmě bude nutno zahrnout i nemalou částku, která bude po obci vyžadována za nesplnění podmínky dotace na plynofikaci – t.j. dostatečný počet domácností odebírajících plyn. Podklady pro vyhodnocení této akce musí být podány do konce roku 2006 a stále chybí zhruba 50 přípojek. Je to škoda, ty peníze nám budou určitě chybět někde jinde.

V příštím roce by již měly být – s ohledem na další výdaje obce do budoucna – jasně dány podmínky pro další výstavbu, aby se nám neopakovala situace z některých lokalit, kde dodnes nejsou hotové komunikace nebo veřejné osvětlení, přestože zde již několik let bydlí lidé. V nové části Srbína se nám podařilo dosáhnout alespoň toho, že veřejné osvětlení bylo dokončeno, ovšem v lokalitách, kde dochází k výstavbě jsou tyto povinnosti jednoznačně na straně toho, kdo pozemky k výstavbě prodával. Do budoucna musí tato výstavba obci přinést nějaká plus, ne jen komplikace a výdaje.

Blíží se zima a tak je pomalu nutné připravovat se na zasněžené silnice a chodníky – i proto se nyní chodníky podél hlavní silnice opravují, aby bylo možné sníh dobře odklízet a protože není vyloučeno, že v době, kdy vyjde tento článek již bude sníh opravdu padat, bylo také nutné příliš neotálet s výběrem firmy na úklid sněhu z vozovek. Po nepříjemných zkušenostech z loňského roku, kdy se první firma ne zcela osvědčila, a došlo v polovině února k její výměně, byla s druhou firmou bezproblémová spolupráce, na základě které byla opět pro letošní zimu vyzvána k podání cenové nabídky.

Současně jsme jednali s dalšími dvěma provozovateli, ovšem do zasedání zastupitelstva, kde byla údržba komunikací projednávána, dorazila písemná nabídka pouze od výše zmíněné firmy. Vzhledem k tomu, že cenová nabídka i nabídka služeb zůstala stejná jako v loňském roce, rozhodlo se zastupitelstvo pro využití jejích služeb i pro letošní rok. Doufám, že se přívaly sněhu, které nás dle nejrůznějších náznaků v zimě čekají, podaří zvládnout ke spokojenosti nás všech.

PS: Bližší informace o podmínkách zimní údržby najdete v článku Úklid sněhu v obci.

Rudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz