Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

31. března 2007, Rudolf Semanský

FotoVždy, když nadejde čas pro psaní příspěvku do nového čísla Mukařov-ska, říkám si, o čem budu psát, abych se příliš neopakoval. Naneštěstí se však pokaždé najde nové téma.

Ne úplně novým, ale poměrně vážným problémem jsou krádeže mříží na kanalizačních šachtách. Nejedná se v žádném případě o ojedinělou věc, i když často bývá za „krádeží“ spíš jen klukovina, kdy mříž skončí jen za plotem.

Ale i tak může mít tento „hrdinský čin“ za následek vážné zranění kohokoli z nás, v nejhorším případě i dětí. Protože začínám mít obavu, že pro někoho může být představa o pádu do kanálové šachty vrcholem zábavy, na několika opakujících se místech jsem nechal již v loňském roce mříže přivařit. Letos však roste počet již zmiňovaných krádeží a to zřejmě skupinami po obci kroužících soukromých sběračů kovu. I když to píši nerad, svůj díl viny na tom mají i občané, kteří železný šrot záměrně odkládají do ulice před domy a očekávají, že jej „sběrači“ odvezou. Zde se však dopouštějí přestupku proti vyhlášce i zákonu o nakládání s odpady, stejně jako „firmy“, které šrot sváží, neboť v jejich případě se jedná o nedovolené podnikání na území obce, které nezřídka končí tím, že si sběrači pro železo vlezou až do zahrady nebo si přilepší mříží od kanálu.

Určitou výhodou (někdy) života na vesnici bylo, že si lidé všímali věcí kolem sebe – vzpomínám si, že nám málokdy nějaká větší klukovina prošla bez následků a nebo že každá podezřelá osoba v obci byla sledována ostřížím zrakem od domu k domu – což neznamená, že volám po „starém pořádku“, ale myslím, že výsledek naší lhostejnosti dnes vidíme kolem sebe: počmárané zdi, rozbité ploty, auta a motorky létající po obci jak o velké ceně, vysypané kontejnery, odpad po lesích a příkopech, vykradená auta, a vadí to už jen tomu, koho se to opravdu týká.

Už ani nepočítám, kolikrát jsem vyprovázel podobná individua za hranice katastru nebo naší mládeži za odměnu zadal dobrovolnou práci pro obec, ale vše se uhlídat nedá. Myslím, že pozorný k dění kolem sebe by měl být každý.

Rád bych se ještě vrátil ke článku v minulém čísle, kde jsem se zmínil, že v obci probíhala kontrola kanalizace – při té příležitosti totiž došlo k porovnání plátců stočného a to nejen u gravitační, ale i u tlakové kanalizace. Výsledky jsou každopádně zajímavé, protože z nich vyplývá, že některé domy, ač připojené na kanalizaci, stočné neplatí. Důvody, proč se tak děje, se liší. Někdo neplatí z důvodu nesprávného měřícího zařízení, někdo záměrně, někdo z nevědomosti. Jste-li tedy připojeni, a nedostáváte účty za stočné (týká se jen občanů napojených na ČOV Mukařov), někde je chyba. Dříve ale, než začneme rozesílat výzvy k úhradě dlužných částek, je možnost dohodnout způsob řešení přímo na OÚ Mukařov. Tento postup by měli ocenit zejména platiči, protože v ceně stočného jsou rozpočítány i náklady na čištění odpadních vod od neplatičů.

Dalším výrazným faktorem ovlivňujícím cenu stočného je odvoz kalů z čistírny odpadních vod. Ten probíhá téměř denně a to v důsledku neexistujícího zařízení pro zahušťování kalu. I proto dojde v měsíci dubnu k tzv. intenzifikaci ČOV, kdy bude mj. toto zařízení nainstalováno. Jedním z pozitiv by mělo být i znatelně (v řádu násobků) méně časté odvážení kalů, což také zásadně odlehčí příjezdové komunikaci – ul. Lesní, která je tímto provozem značně zatěžována.

Rudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz