Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

27. května 2007, Rudolf Semanský

FotoDalší dva měsíce uběhly a s blížícím se létem a zejména konečným schválením územního plánu se začíná zvyšovat zájem nových investorů a stavebníků o realizaci svých záměrů v našich obcích, zejména pak na Srbíně.

Jedna z rozsáhlejších výstaveb již probíhá v lokalitě „Za Kravínem“, a v rámci této výstavby budou v obci Srbín po dohodě s investorem realizovány zemní práce pro dětské hřiště, rozšíření a výstavba příjezdové komunikace včetně chodníku, čistička odpadních vod a zřejmě i část chodníku od návsi směrem ke Svojeticům. Tento chodník by měl navázat na projekt chodníku od Bud směrem na Srbín, jehož výstavba se zdržela z důvodu požadavku OŽP MěÚ Říčany na řešení vpusti do Jevanského potoka, který trochu překvapivě musel splňovat velmi přísné podmínky – např. vybudování kamenného koryta apod. Projekt je tedy již hotov a pokračování stavby by nemělo nic bránit. Po dokončení chodníku, na kterém se budou finančně podílet i další investoři, kteří mají podél ul. Choceradská pozemky, bude v ulici Na Pískách zahájena finální oprava části této ulice a to až po rozcestí s ulicí U Požáru.

Mimoto jsou v plánu oprav pro letošní rok vybrány části místních komunikací, jejichž povrch bude opravován dle připravovaného harmonogramu. Stejně jako v loňském roce se ale nedostane na všechny a to zejména proto, že jsme se „konečně dočkali“ a obdrželi jsme výzvu od Státního fondu životního prostředí na vrácení části dotace za nesplnění podmínek plynofikace. Naštěstí i díky intenzivním jednáním, podpoře hejtmana Středočeského kraje, Svazu měst a obcí a dalších institucí není částka, kterou bude obec vracet, tak vysoká, jak se zpočátku zdálo a ušetřené prostředky bude možné přesunout na některé důležité akce.

Nevyhneme se například rekonstrukci kotelny v základní a mateřské škole a to z důvodu havarijního stavu zastaralých kotlů na pevná paliva. Jakými tepelnými zdroji budou nahrazeny však naneštěstí stále není úplně jasné – vše se odvíjí od žádosti o dotaci od SFŽP (v případě ZŠ), u MŠ pak závisí rekonstrukce na výši vyčleněných prostředků a ceně kotlů.

Dále by měla být v letošním roce opravena omítka na budově č.p.23 a to včetně výměny oken, a realizace by se měla dočkat i dětská hřiště.

Nemalou část prostředků je však třeba věnovat na projekty, které by v budoucnu měly obci zajistit možnost získání dotací, ať již na odkanalizování a výstavbu ČOV pro Srbín a Žernovku, výstavbu vodovodních řadů nebo rozšíření mateřské a základní školy. Bez kvalitně zpracovaných projektů se, jak všichni víme, nemá smysl o žádnou dotaci ucházet a není ani šance ji získat.

Rudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz