Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

12. srpna 2007, Rudolf Semanský

Utekly další dva měsíce a opět se setkáváme na stránkách našeho dvouměsíčníku nad některými problémy, které přináší život v obci. Chci využít této příležitosti a rád bych se ještě jednou vrátil k problematice komunálního odpadu a rozmístění kontejnerů v obci, resp. k posílení stávajících míst o další stanoviště a o kontejnery na směsný komunální odpad.

Důvodem byla samozřejmě nejen snaha o snížení počtu černých skládek, odpadků po příkopech, lesích apod., ale zejména povinnost vybrat poplatek za komunální odpad i od majitelů rekreačních objektů a za tento poplatek nabídnout možnost likvidace tohoto odpadu. Již dnes můžeme říci, že většina majitelů rekreačních objektů se k této povinnosti postavila odpovědně a poplatek uhradili již před začátkem letní sezony. Ovšem není asi nijak překvapivé, že do kontejnerů velice pravděpodobně přispívají svým odpadem i ti, kteří zatím poplatek neuhradili a využívají tento systém na úkor těch, kteří - i když třeba neradi - svoji povinnost splnili. Pro nás to znamená, že budeme nuceni si v průběhu prázdnin vzít seznam takových hříšníků a osobně je navštívit např. o víkendu s dotazem, co je vede k tomu, že odmítají poplatek hradit. Že má celá akce smysl dokazuje nejen to, že většina chatařů problém obce z komunálním odpadem pochopila, ale i to, že kontejnery jsou skutečně využívány, někdy až překvapivě, uvědomíme-li si, že jsme se často setkávali s tvrzením, že rekreanti buď žádný odpad neprodukují nebo jej vozí do Prahy.

Jediná naše obava trochu pramení z toho, zda se situace rapidně nezhorší poté, co budou kontejnery po skončení letního období staženy a zůstanou zde jen kontejnery na tříděný odpad.
 

Křižovatka Spojovací a Obecní před opravouJak jste si jistě všimli, také jsme se snažili dostát některým ze svých předvolebních slibů již v letošním roce a tak průběžně dochází k opravám poškozených komunikací zničených jednak po výstavbě plynu a kanalizace a potom také díky výstavbě v nových lokalitách.

Mezi nejrozsáhlejší opravu patří úsek komunikace Na pískách od vjezdu z ul. Choceradská, kde je opraven povrch v celé šíři, dále v ulici Nad Obcí – oboje v části Srbín a pak také v části ulic Vodní, Spojovací a křižovatka ulice Smrková. Oprava povrchu těchto cest snad výrazně přispěje k lepšímu vzhledu naší obce a k větší spokojenosti těch, kterým slouží především…tedy našich obyvatelů.

Už snad jen jako úsměvné lze označit to, že se opět našli někteří z nás, kteří s opravami nejsou spokojeni a předem vědí, že se to mělo udělat jinak, jinde, případně s jiným sklonem vozovky, protože – co když jim poteče voda ze silnice do zahrádky.

Křižovatka Spojovací a Obecní po opravěI přes omezený rozpočet, vzniklý zejména nutností rekonstrukce kotelny základní školy, chceme ještě v letošním roce v průběhu podzimu nechat opravit nově vzniklé výtluky, a to mobilní jednotkou s litým asfaltem. Dále by měla probíhat oprava ulice Českobrodská a to v návaznosti na opravu celého úseku od Brodu až po Mukařov, a v rámci těchto oprav je přislíbena i oprava povrchu autobusové zastávky u základní školy.

Když už jsem zmínil rekonstrukci kotelny školy, o které se více dočtete na jiném místě, musím připomenout, že tento problém se měl a mohl řešit již před lety, kdy byly ještě formou dotačních titulů tyto akce podporovány a existovala zde i jistá nabídka spolufinancování od distributora plynu. Dnes bohužel stojíme před faktem, že budeme muset utratit více než 3.300.000,- Kč za tuto rekonstrukci a většinu projektů pro letošní rok jsme proto museli omezit nebo zmrazit.

Přeji Vám krásný zbytek léta.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz