Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty - leden 2008

5. února 2008, Rudolf Semanský

Více než rok funkčního období nového zastupitelstva je za námi a v letošním roce, který někdo považuje za osudový kvůli oné osmičce na konci, nás čekají další úkoly, o kterých se sice již nějakou dobu hovoří, ale stále čekají na realizaci nebo dotažení do konce.

Řeč je o chodnících, vodovodu a kanalizaci, rozšíření mateřské a možná i základní školy, další etapě rekonstrukce čističky odpadních vod, opravě, rekonstrukci a rozšíření komunikací a v neposlední řadě i boj o získání dotací na tyto akce.

Protože nejvíce jsou v poslední době slyšet hlasy volající zejména po dokončení chodníku do Srbína, dobrou zprávou jistě bude, že již probíhá výběrové řízení na zhotovitele a ihned jakmile to dovolí klimatické podmínky, práce na chodníku budou zahájeny.

Na Srbíně bude v letošním roce rozsah investic vůbec nejvýznamnější – vedle chodníku bude hned na jaře zahájena stavba dětského hřiště, neboť všechny herní prvky jsou již vyrobeny a čeká se vlastně jen na lepší počasí, dále budou zahájeny projektové práce na druhé části chodníku od návsi směrem k ul. Nad Obcí, pracuje se na řešení co nejvhodnějšího propojení ulice U Požáru v návaznosti na probíhající výstavbu, v plném proudu je zpracování projektové dokumentace pro vodovod a kanalizaci, úpravu si jistě zaslouží i srbínská náves, kde je plánováno vysazení nových lip, neboť stávající již téměř odumřelé stromy hrozily při silnějším větru dokonce nebezpečím úrazu nebo poškozením majetku.

Jako každý rok stojíme před problémem nedostačující kapacity škv případě školky znamená odmítání dětí do předškolní výchovy. Jediným řešením je rozšíření budovy o jednu třídu a v tomto směru byl již zadán i projekt.

Se základní školou je situace trochu složitější – více než polovina žáků navštěvujících školu není z našich tří obcí, ale veškerou tíhu investic na rekonstrukci a rozšíření neseme pouze my. Starostové okolních obcí byli v této souvislosti osloveni a požádáni o výraznější finanční příspěvek, který by pomohl rozvoji školy. Nesetkáme-li se s odezvou, nezbude nám, než na přístavbu zapomenout a děti z okolních obcí začít odmítat.

Je trochu škoda, že od tohoto roku se počet zastupitelů snížil na pouhých dvanáct členů, neboť jeden ze zastupitelů se rozhodl k poslednímu dni roku 2007 skončit a rezignoval na mandát.

V letošním roce bude již konečně možné na našem obecním úřadu ověřovat podpisy, listiny a další dokumenty, kvůli kterým jsme dosud museli jezdit například do Říčan. Věřím, že to občané uvítají a trochu nám to zjednoduší život.

Přeji Vám všem dobrý a úspěšný rok 2008!

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz