Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Jarní radosti a starosti starosty

5. dubna 2008, Rudolf Semanský

Jaro je tu – po celkem mírné zimě, kdy v podstatě vůbec nebylo třeba bojovat s přívaly sněhu a jen asi týden nás potrápilo náledí, se jaro začíná opět hlásit o slovo. Ani zpravidla nejstudenější měsíc zimy, kterým bývá únor, o sobě nedal příliš vědět a spíše překvapil nezvykle teplým až jarním počasím.

Výhodou mírného počasí bylo, že jsme ušetřili náklady za zimní údržbu komunikací, mráz se na jejich již tak dost neutěšeném stavu přeci jen tolik nepodepsal, nevýhodou však zřejmě i v dalších letech bude nedostatek vody v jarních a letních měsících.

Jak jsem se již v předchozích číslech Mukařov-ska možná zmínil, v letošním roce nás čekají další práce na přípravě projektu pro zásobování pitnou vodou a odkanalizování sídelních částí Srbín a Žernovka, rekonstrukce žernovské vodárny, dokončení dětského hřiště v Srbíně a chodníku podél ulice Choceradská – to již v jarních měsících, dále realizace dětských hřišť v Žernovce a Mukařově, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Mukařově kvůli zvýšení její kapacity a nově jsme zadali projekt pro rozšíření mateřské školy, s jejíž nedostatečnou kapacitou se potýkáme již několik let. O tomto projektu se více dočtete na jiném místě dnešního vydání. Letos jsou také v rozpočtu vyčleněny peníze na zakoupení měřičů rychlosti, které budou osazeny na hlavních trasách ve všech částech obce. Kromě toho bude zhruba někdy v květnu probíhat rozsáhlá rekonstrukce ulice Choceradská, která bude financována z prostředků Středočeského kraje. Také na místních komunikacích dojde stejně jako v loňském roce k rozsáhlejším opravám povrchů a rovněž k opravám výtluků.

Rád bych se ještě zmínil, že obec podepsala smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení, což v praxi znamená, že veškeré elektrické přístroje, které dosloužily, je možno po dohodě s obcí odevzdat v domluveném termínu a svozová firma je pak odveze k dalšímu zpracování. Důležité však je, aby domácí kutilové z těchto zařízení nevymontovávali jakékoli součástky včetně přívodních šňůr, nerozbíjeli obrazovky monitorů a nelámali plastové kryty. Pak se totiž dle definice o odpadech již nejedná o elektrozařízení, ale o nebezpečný elektroodpad a ten bude obcí svážen tak jako doposud pouze při dvakrát do roka organizovaných svozech nebezpečného odpadu. Za likvidaci elektroodpadu totiž musí obec platit nemalé peníze, na rozdíl od elektroza řízení, kdy naopak za odevzdání nějakou tu korunu dostane – např. za televizor asi 5,- Kč.

Na závěr chci zmínit je den nešvar, který se v našich obcích začíná rozmáhat. Je jím parkování na ulicích před domem, hůře pak dokonce na chodnících - zřejmě z důvodu pohodlnosti majitelů, nebo vlastnictví více vozů, než je možné umístit na vlastní pozemek. Kromě toho, že je tím značně omezována průjezdnost ulic, obtěžováni chodci a leckdy se stane, že např. popeláři nemohou do některé ulice vůbec zajet, jedná se o porušení některých nařízení, včetně rozhodnutí Stavebního úřadu, kde se v podmínkách stavby jasně hovoří o tom, že parkování bude řešeno výhradně na pozemku stavebníka. Ovšem dost riskují i majitelé těchto vozidel – jen výjimečně lze totiž zabránit nepříjemnostem, jako je vykrádání aut, které je mnohdy dílem okamžiku, a takto odstavené vozy k němu přímo vybízejí. Navíc, při dlouhodobém stání lze uplatnit vyhlášku o záboru veřejného prostranství a toto parkování zpoplatnit. Věřím, že se majitelé těchto vozů nad celou věcí zamyslí a budou myslet nejen na sebe, ale i na ostatní obyvatele našich obcí, které jejich bezohlednost omezuje.

Přeji všem slunečné jarní měsíce a co nejméně starostí.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz