Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty - červenec 2008

5. srpna 2008, Rudolf Semanský

I když jsem Vám v minulém čísle Mukařov-ska přál krásné léto, zatím se zdá, že v první polovině prázdnin nám ukazuje spíše svoji méně vlídnou tvář a nezdá se, že by se měl v měsíci srpnu tento stav nějak výrazně zlepšit.

Pokud bychom se měli ohlédnout za tím, co se v minulých měsících událo, nelze nezmínit opravy silnic, neboť jak si jistě převážná většina z Vás všimla, byla dokončena kompletní oprava povrchů na silnicích druhé třídy směrem na Ondřejov a na Český Brod z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje, o kterou jsme v minulém roce usilovali a kterou se podařilo nakonec i prosadit. Krajský úřad má ale mimo jiné i nadále velký zájem (a vyčleněné finanční prostředky) na výstavbu kruhového objezdu na křižovatce Na Budech.

Důvody proč se stavba tohoto důležitého uzlu neustále oddaluje jsou více než známé a není nutné je zde příliš obšírně rozepisovat – o petici na podporu stavby je také článek na jiném místě dvouměsíčníku. Snad bych o tom ani nepsal, kdyby se situace v letních měsících stále nezhoršovala a pokud bych nebyl jedním z mnoha těch, kteří zde málem utrpěli nějaký ten šrám na vozidle jen proto, že auta parkující na neschváleném a nepovoleném parkovišti u „Bašty na Budech“ dost výrazně komplikují dopravu v této části křižovatky – a to nemluvím o tom, když tato auta – v převážné většině zákazníků zmíněného zařízení - z „parkoviště“ couvají do poměrně frekventované ulice směrem na Český Brod. No a přejet křižovatku směrem od Ondřejova (ul. Choceradská) je často velmi adrenalinový zážitek, kterým se jak věřím, majitelé zmíněné restaurace u oken velmi dobře baví.

Ale když už jsme u ulice Choceradská, přejděme k příjemnějším věcem – konečně se zde buduje slibovaný chodník a protože podél něj bude vybudováno i nové veřejné osvětlení, probíhá ještě před vlastním položením zámkové dlažby uložení kabelu pro jednotlivé lampy – bohužel se opět našli nenechavci a během jednoho večera ještě nezaházenou část kabelu odřízli a pravděpodobně skončila někde ve sběrně proměněná za pár drobných…

Nicméně, chodník by měl být dokončen v měsíci srpnu a jistě výrazně přispěje k bezpečnosti chodců ve zmíněné části Srbína. Je docela možné, že se tím zvýší i návštěvnost nově otevřeného dětského hřiště v Srbíně a občasný letní déšť nebude bránit malým návštěvníkům a jejich rodičům ve využití všech zařízení, která zde byla vybudována.

Další dětské hřiště, tentokrát pro malé obyvatele Mukařova by mělo vzniknout u odloučeného pracoviště Základní školy v Příčné ulici, a to díky iniciativě Mateřského centra Mukařov-sko. O tomto projektu se ale více dočtete na jiném místě tohoto vydání.

V měsíci srpnu se budou také osazovat rychlostní radary – měřiče rychlosti, na které obec získala dotaci a to včetně záznamového zařízení a kamer pro vyhodnocování dodržování rychlosti. Tato zařízení budou umístěna na hlavní silnici směrem od Prahy, od Kostelce, dále v Srbíně v ul. Choceradská, v místě u odbočky ul. Písecká, ve směru od Svojetic a v Žernovce směrem od Štíhlic, dále od Doubku a jeden za křižovatkou u mlýna.

Mimoto zastupitelstvo schválilo dopravní omezení pro kamiony při průjezdu obcí po hlavní silnici Pražská / Kutnohorská na 40 km/h v hodině a tak budou v tomto úseku osazeny i příslušné dopravní značky.

Závěrem bych chtěl zmínit blížící se mukařovskou pouť, kterou jak doufám nám nepokazí počasí – i pro letošní rok je domluvena jeden den výrazná sleva na všech atrakcích a velkolepý ohňostroj na sobotní večer.

Přeji všem po zbývající část léta co nejhezčí počasí, příjemné chvíle odpočinku a klidný průběh dovolených.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz