Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty - březen 2009

5. dubna 2009, Rudolf Semanský

Tak se zdá, že je zde již opravdu jaro - nejen to kalendářní, ale po pár posledních záchvěvech zimy i to skutečné. Jaro je krásné, ale přináší s sebou i určité starosti navíc, které přes zimu většinou nebylo nutné řešit.

V první řadě je to stav silnic a chodníků, který se přes zimu většinou výrazně zhorší a na jeho opravy padne nemálo obecních prostředků. Alespoň trochu je situace příznivější tam, kde jsou asfaltové cesty, ovšem největší problémy vznikají tam, kde jsou cesty pouze štěrkové a nebo nezpevněné. Zde se po zimě objevují velké louže, bahno a další nectnosti a občané bydlící v blízkost těchto cest se tak ozývají na jaře jako první.

Pro nás to znamená projít nebo projet obec a určit, které cesty a jak se budou z vyčleněného balíčku peněz opravovat. Že určitě nebudou spokojeni všichni, je ale jasné.

Další problémy, které se s jarem pravidelně objevují, jsou jednak zvýšený stavební ruch a s tím související nepořádek nejen na cestách, ale i v okolí staveb a pak také vzrůstající nepořádek kolem kontejnerů na odpad a v obci. Ten vzniká i tím, že po zimě se dělá pořádek ve sklepeních, dílnách a podobně a také začínají přijíždět chataři, kteří na zahrádkách a v chatkách postupují obdobně a nepotřebné haraburdí odkládají v lepším případě u kontejnerů na tříděný odpad, v horším do lesů a u cest.

V této souvislosti chci zmínit jednu důležitou věc, kterou již několik měsíců nabízí obec Mukařov pro své občany i pro rekreanty, a to je využití sběrného dvora pro odevzdání elektrozařízení. Obecní úřad má uzavřenu smlouvu s několika firmami pro sběr veškerého elektrozařízení, a tak je možné toto zařízení po dohodě a nebo v určený den (středa) odevzdat přímo v areálu bývalé tržnice v Mukařově. Jednou z firem je ELEKTROWIN, jež odebírá taková zařízení jako ledničky, pračky, mrazáky, myčky, vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, kávovary, sekačky, vrtačky, čerpadla, frézy, a další ruční elektrické nářadí. Za toto zařízení (pozor - pouze kompletní!) pak obec obdrží příspěvek na provoz sběrného dvora a nemusí naopak vynakládat značné částky za likvidaci různě pohozeného elektroodpadu.

Byla by škoda, kdyby elektrozařízení mělo končit v lese, na skládkách a nebo v příkopech, když je možné je odevzdat přímo v obci a ještě tím přispět k zlepšení životního prostředí. Navíc, jak se můžete dočíst v Kalendáři na poslední stránce, proběhne opět kontejnerový víkend 4.-5.4.2009.

Myslím, že je namístě zmínit i jednu smutnou událost, která se v naší obci stala první jarní den, a to rozsáhlý požár, který zcela zničil dům i s truhlárnou v Srbíně, přičemž došlo i k vážnému zranění majitele domu p. Pšeničky. V první řadě chci p. Pšeničkovi popřát brzké uzdravení a současně vyjádřit svůj obdiv a poděkovat hasičům, kteří se na likvidaci požáru podíleli. Je myslím zcela lhostejné, zda se jednalo o hasiče z profesionálních sborů z blízkého okolí a nebo o jednotky sboru dobrovolných hasičů - odvahu a kvalitní zásah předvedli všichni a jistě se mnou bude souhlasit každý, kdo měl možnost vidět „do čeho jdou“. Shodou okolností se tento den konal tradiční Hasičský ples, ovšem jeho organizátoři byli v převážné většině přítomni právě u hašení požáru a plesu se tak vlastně nemohli účastnit.

Obecní úřad se nyní snaží poškozeným majitelům pomáhat nejen zajištěním potřebných dokladů, které při požáru vzaly za své, ale i technickou pomocí a zřejmě již brzy bude organizována i sbírka, jejíž výtěžek by jim měl pomoci alespoň trochu ulehčit v této těžké životní situaci. Bližší údaje jsou tyto:

OÚ MUKAŘOV ZŘÍDIL SPECIÁLNÍ ÚČET PRO POMOC MANŽELŮM PŠENIČKOVÝM
ČÍSLO ÚČTU KAM LZE VAŠI POMOC ZASÍLAT (POZOR - AŽ OD ÚTERÝ 7.4.2009)
 43-4495710247/0100 - Komerční banka
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC,
 RUDOLF SEMANSKÝ - starosta obce Mukařov

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz