Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

11. říjen 2009, Rudolf Semanský

Budova úřadu v Mukařově po opravěTaké se Vám zdá, že letošní prázdniny a vlastně i celé léto nějak příliš rychle utekly? Od vyjití minulého čísla Mukařov-ska se v naší obci událo několik věcí, o kterých se nebojím napsat, že nejen stojí za povšimnutí, ale hlavně jak věřím, jsou nepřehlédnutelné.

I když jsem se v minulém čísle časopisu zmínil, že díky současné finanční situaci si obce nemohou příliš „vyskakovat“, během krátké doby bylo dokončeno několik akcí, díky nimž se změnilo velmi výrazně nejen okolí základní školy, ale například i budova obecního úřadu včetně vstupu na poštu – tomuto jsou zde ale věnovány samostatné příspěvky, a proto se zde tohoto tématu dotknu jen lehce.

Zřejmě většina z nás ví, že se ihned po prázdninách podařilo přivítat prvňáčky v nově vybudované přístavbě základní školy, která vyrostla v rekordně krátké době letních prázdnin v blízkosti hlavní budovy ZŠ a která je řešena formou tzv. obytných modulů. Na financování stavby se podílely i okolní obce a při slavnostním otevření byli přítomni nejen jejich zástupci, ale i další hosté, např. senátor za obvod Benešov a Praha – východ p. Karel Šebek. Nechyběl tisk ani rodiče některých budoucích prvňáčků - ale více se dočtete v dalším článku na toto téma.

V měsíci září také došlo k opravám některých místních komunikací a protože se samozřejmě snažíme postupně opravovat vybrané úseky, zkoušíme také různá řešení. Proto jste si mohli všimnout, že některé komunikace jsou opravovány trochu odlišnou metodou, než je klasická pokládka asfaltu. My jsme měli možnost vidět výsledek tohoto řešení v několika obcích, dokonce i po dvou letech provozu se zdá, že s takto upravenými cestami není žádný problém. A tak, i když chápu určitou nedůvěru, se kterou se hlavně zpočátku někteří lidé na tento způsob opravy dívali, myslím si, že by to mohlo být řešení pro další nejen nezpevněné komunikace v obci.

V podzimních měsících dojde na obecním úřadě ke zprovoznění CZECH Pointu, který by měl usnadnit získávání nejrůznějších výpisů ať již z rejstříku trestů nebo různých evidencí.

Před příchodem zimy je plánováno dokončení oprav některých komunikací, opravy a výstavba vybraných úseků chodníků - zejména proto, že v letošním roce padá díky novele zákona veškerá tíha údržby chodníků na obce. V nejbližší době chystáme osazení přístřešků na některé autobusové zastávky – zejména u základní školy. V Žernovce vzniká za vydatné podpory SDH Žernovka dětské hřiště a na poslední víkend v říjnu se připravuje svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve všech třech našich obcích.

Jak už to tak bývá, dějí se ale i věci méně příjemné. Již před prázdninami se v souvislosti s pozastavením platnosti územního plánu objevila žádost majitele parku v Mukařově o oplocení celého tohoto parku a části návsi, a to z důvodu plánovaného prodeje pozemku za účelem stavby rodinných domů. Dalším požadavkem majitele je odstranění asfaltu z návsi – v praxi to může znamenat nejen to, že vozidla nebudou mít kde parkovat, ale zřejmě se lidé budou velmi složitě dostávat například na poštu. Případná dohoda je zatím v nedohlednu, a i když nezpochybňujeme vlastnické právo majitele tohoto pozemku, nezbývá než vyčkat jak celá věc dopadne.

V průběhu léta se k nám také donesla informace, že firma ČSAD Polkost připravuje obnovení autobusové linky do depa Hostivař. Samozřejmě jsme to uvítali a souhlasili s udělením licence, ovšem věc je zatím nejistá, neboť se z nepochopitelných důvodů staví proti nejen „konkurence“, ale dle posledních informací i signatáři petice za znovuobnovení linky právě do Hostivaře, kteří požadují zařazení linky do systému PID. Nezbývá, než si přát, aby i v tomto případě zvítězil zdravý rozum nad otázkou „principu“.

Přeji všem čtenářům příjemný a barevný podzim.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz