Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

8. srpna 2010, Rudolf Semanský

Erb Mukařova Když jsem se před dnešním psaním zamyslel nad názvem této rubriky, napadlo mne, že snad nikdy jsem takový ten přehled „starostí“ běžného dne nerozepsal podrobněji. Na jednu stranu se práce starosty až tak moc neliší od běžné rutiny jakékoli jiné práce, na druhou stranu, díky mobilním telefonům a práci v místě bydliště pro starostu nekončí jeho práce ani odpoledne, večer, nebo o víkendech. Rozepisovat se detailně o takovém všedním dni starosty obce, velké třeba tak jako je ta naše (cca 2000 přihlášených obyvatel) ale asi nebude pro čtenáře příliš záživné a tak prostor, který je vyhrazen tomuto článku spíš opět věnuji aktuálnímu dění v naší obci.

S jistou dávkou uspokojení mohu konstatovat, že v těchto dnech probíhá několik akcí, jejichž realizaci jsme si před časem vytkli za cíl. Ať již je to výstavba chodníku podél ulice Pražská, opravy místních komunikací, kdy vedle již vyzkoušených způsobů jsme se v ul. Obecní rozhodli zkusit opravy poměrně novou technologií (o té se zmiňuji na jiném místě dnešního vydání Mukařov-ska) a nebo velmi důležitá přístavba – rozšíření mateřské školy, na kterou se nám podařilo získat dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Před námi v měsíci srpnu je rovněž tradiční mukařovská pouť, která bude mít v letošním roce poněkud neobvyklý průběh. V letošním roce zde atrakce budou o něco déle, ale na rozdíl od jiných let neskončí tradiční hlavní pouť 15. srpna, ale zůstane zde ještě o týden déle a to až do 22. srpna. Nevím jak Vy, ale já si nepamatuji za celou historii místních poutí, že by někdy dříve tato situace nastala. Kdo to jistě ocení jsou děti – jejich rodiče s ohledem na ceny atrakcí už asi méně, ale i proto jsme v letošním roce opět domluvili výraznou slevu a to po oba čtvrtky, po které zde lunapark bude. Jako bonus je pak dohodnut i ohňostroj v oba sobotní večery – ten druhý – 21. srpna už bude ale i takové symbolické rozloučení s prázdninami.

S příchodem horkých červencových dnů se znovu objevily problémy s nedostatkem vody v místním vodovodu Žernovka. Je zcela jednoznačné, že příčinou je zalévání zahrad a napouštění bazénů, neboť po celý rok se problémy téměř nevyskytovaly, vydatnost vrtů je stále stejná, ale když se v jedné části obce, kde je denní spotřeba průměrně 10-11m3 najednou spotřeba vyšplhá až na 48m3, zdá se příčina jasná. Museli jsme tak přistoupit k nepopulárnímu opatření a vodu pouštět jen v určitých částech dne – opatření nepříjemné, ale nezbytné, má li být alespoň nějaká voda. Obávám se, že přesvědčovat někoho, aby s vodou šetřil, nepřinese efekt – všichni, kdo s vodou zalévají nebo si napouští bazény už ze zkušenosti vědí, že situace se opakuje rok co rok, přesto však své návyky nehodlají měnit. A doplácejí na to všichni.

Čtyři roky volebního období jsou pomalu za námi a asi nikoho nepřekvapí, že sdružení kandidátů Mukařov-sko se také chystá na volby do zastupitelstva pro období 2010-2014. Víme dobře, že je v našich třech obcích ještě co zlepšovat, i když nemálo věcí se podařilo realizovat a mnoha volebním slibům z předchozího období dostát. V tomto čísle se Vám poprvé představí všichni kandidáti sdružení Mukařov-sko, kteří chtějí dále pokračovat v práci současného zastupitelstva. A protože v letošním roce není vyloučeno, že volebních kandidátek bude víc, bude jen na Vás - voličích zda přijdete na podzim k volbám a rozhodnete o dalším rozvoji našich tří obcí.

Přeji Vám příjemné letní měsíce.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz