Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

10. dubna 2011, Rudolf Semanský

DomekI když mne nijak netěší, když vím, že celý článek bude pojat v nepříliš optimistickém duchu, přesto mi nezbývá než projednou shrnout problémy, které částečně stojí za nemožností obce investovat do svého rozvoje více, než by bylo třeba.

Rozhlédneme-li se kolem sebe, v každé ulici a na každém prostranství vidíme, co by se dalo zlepšit nebo opravit, nebo kde by bylo možno realizovat různé nápady. Jenže – i když si to možná leckdo neuvědomuje, obci chybí každoročně zhruba 6.000.000,- korun, které získat by nebylo vůbec těžké.

Nemluvím teď o získávání dotací, ani o zvyšování příjmů obce na úkor zdražení některých služeb, ale o občanech, kteří v obci nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. I když se tomuto tématu věnuje na jiném místě časopisu samostatný článek ..^, nedá mi to, abych problém nezmínil ve smyslu „ukusování ze společného krajíce“.

Opravy silnic, stavby chodníků, veřejné osvětlení, dětská hřiště, provoz vodovodu a kanalizace včetně investic do jeho údržby a rozšíření, příspěvek na chod školy a školky, organizování svozu velkoobjemového odpadu, zimní údržba komunikací a dotování autobusové dopravy – to vše jsou činnosti obce, které jsou přímo hrazeny z rozpočtu obce, který je závislý na počtu trvale bydlících, tedy přihlášených obyvatel.

Důvody, proč se někteří z nás v obci nepřihlásí, přestože zde bydlí a využívají některé nebo všechny z výše jmenovaných služeb, jsou různé. Místostarosta Přemek Zima je ve svém článku ..^ velmi dobře shrnul a tak jen doplním, že z takzvaného rozpočtového určení daní připadá obci naší velikosti na jednoho přihlášeného občana příspěvek od státu mezi 6.000 až 6.500,- Kč. Jednoduchým výpočtem z nahoře zmíněné částky se dá odvodit, že v obci máme přes 900 občanů, kteří zde z nějakého důvodu žijí, ale trvalý pobyt mají jinde. Tam kde jsou přihlášeni pak obec nebo město přijímá zmíněné finanční příspěvky, které investuje do svého rozvoje.

PesVíce než úsměvné mi pak přijde, když tito lidé chtějí v obci přihlásit psa, neboť v obci nebo městě kde jsou přihlášeni, by za něj museli zaplatit i několikanásobně více. Paradoxně ale právě tito občané poukazují na nedostatečnou vybavenost obce, špatně prohrnuté silnice v zimě, chtějí opravovat silnice kolem svých domů, domáhají se přijetí dítěte do školy nebo školky, přeplňují kontejnery na odpad a ve výčtu bych mohl pokračovat.

Zmiňuji to nejen proto, že chci apelovat na naše nepřihlášené spoluobčany, kterým se tento časopis dostane do rukou, ale možná by nebylo od věci, kdyby se ti přihlášení zeptali svého souseda, o kterém ví že není přihlášen, jaké k tomu má důvody.

Dalším problémem, který je po zimě tak nějak více vidět jsou psí exkrementy na chodnících a trávnících po celé vsi. Od majitelů psů je to těžko pochopitelná bezohlednost a myslím, že nikdo se nemůže vymlouvat na chybějící sáčky u košů a podobně. Dovolím si předpokládat, že každý kdo se jde projít se svým psem, předpokládá, že pes bude mít potřebu se vyvenčit a tak s sebou vezme alespoň nějaký sáček. Pokud majiteli psa nedochází alespoň tyto základní návyky, žádné sáčky u košů to nezmění.

popleniceTéma popelnice – věnuji se mu v samostatném článku ..^, ale jak víte, letos distribuujeme známky na popelnice jinak než v minulých letech, a tento způsob se jak se zdá osvědčil – vyváženy a fakturovány obci jsou pouze ty nádoby, které mají platnou známku a je příjemné říci, že známku si vyzvedlo již více než 90% uživatelů. Ale…

To by bylo, aby se nenašli tací, kteří buď samolepky sloupnou někomu jinému a nalepí si je na svou popelnici a nebo nenápadně připevní k nádobě sáček s dvacetikorunou pro popeláře. Zde bych chtěl upozornit, že posádky mají striktně nařízeno na tato lákadla nereagovat. Mimoto obdržel dispečer svozové společnosti jmenný seznam uživatelů a dle dohody bude namátkou kontrolovat zda známky nejsou na „nezaplacených“ nádobách. Nakonec – právě tyto kontroly již přinesly své výsledky ve zmíněném odhalení několika hříšníků.

Opakovaně také připomínám, že v naší obci je možnost bezplatně odevzdat elektroodpad ve sběrném dvoře v Mukařově, není tedy nutné vysloužilé spotřebiče nějak podloudně likvidovat nebo snad dokonce odhazovat do směsného odpadu. Vzhledem k uzavřeným smlouvám se společnostmi, které se zpětným odběrem elektrozařízení zabývají, jako je například Elektrowin, budou spotřebiče ekologicky zlikvidovány, zpětně využity, takže se zbytečně nezatěžuje životní prostředí a obec mimoto získá i příspěvek za každý odevzdaný spotřebič.

V minulém čísle jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat o výsledcích jednání k uvažovanému rušení vybraných autobusových linek ve Středočeském kraji. S určitým ulehčením mohu říci, že našich tří obcí se toto omezení týká jen velmi mírně, k úplnému zrušení nedojde u žádné místní autobusové linky, pouze u asi 6 spojů dojde k přesunu konečné stanice směrem od Prahy tak, že například jedna z denních linek na Český Brod nebude končit v Českém brodě, ale již v Doubravčicích. Přesto však zůstáváme ve střehu, neboť určitá nepředvídatelnost záměrů krajského úřadu naznačuje, že omezování autobusových linek nemusí být konečné.

Těším se s Vámi na viděnou na některé z jarních akcí, připomínám že stále platí, že s jakýmkoli problémem se můžete obracet na mne i na obecní úřad a přeji hezké dny.


 

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz