Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty

1. října 2011, Rudolf Semanský

FotoVážení spoluobčané, čtenáři Mukařov-ska,

protože na smutnou událost letošního léta se bude patrně ještě dlouho vzpomínat, nemohu dnešní příspěvek začít ničím jiným, než tím, co tak smutně zasáhlo do života celé obce, ale především těch, kterých se celá tragédie nejvíce dotkla. Protože však již v této souvislosti bylo řečeno a napsáno mnohé, vrátím se dnes k celé věci jen konkrétním poděkováním těm, kteří si to určitě zaslouží.

Především tedy začnu poděkováním Sboru dobrovolných hasičů Mukařov, jeho členům, kteří opět prokázali svoji pohotovost a profesionalitu, když ihned po nalezení první oběti této tragické události nejen že se pokusili o resuscitaci a záchranu života, ale současně okamžitě zajistili okolí místa činu, neboť nebylo pochyb o tom, že se jedná o násilný trestný čin. Na místě setrvali do příjezdu Policie ČR, ale i dlouho potom pomáhali se zajištěním prostoru v blízkosti místa vyšetřování a mimo jiné nabídli v nočních hodinách prostory hasičské zbrojnice jako zázemí policejním vyšetřovatelům.

Další velký dík patří samozřejmě právě vyšetřovatelům Police ČR za jejich profesionální práci, kdy v rekordně krátké době cca 48 hodin dopadli pachatele tohoto činu a významně tak přispěli k uklidnění našich občanů i situace v obci. Na druhou stranu využívám této příležitost, abych tlumočil poděkování policistů občanům naší obce, kteří velmi dobře spolupracovali a podíleli se tak nemalou měrou na rychlém dopadení pachatele.

Poděkování si bezpochyby zaslouží také ti, kdo nějakým způsobem reagovali na výzvu obecního úřadu a přispěli věcnými dary nebo nabídkou pomoci pozůstalým rodinám. Zde bych chtěl zmínit jeden překvapivý a silný výraz solidarity, neboť jedněmi z prvních, kdo na výzvu obecního úřadu reagoval, byli provozovatelé atrakcí na mukařovské pouti, kteří mezi sebou zorganizovali finanční sbírku a tyto prostředky ve prospěch pozůstalých pak předali obecnímu úřadu.

V této souvislosti více než kdy jindy sílí hlasy po zřízení obecní policie. Kdo situaci na obecním úřadě sleduje, ví, že nejen já o tento krok usiluji již několik let. Je však třeba si přiznat, že ani padesát strážníků by velmi pravděpodobně takové tragédii za zdmi rodinného domu nedokázalo zabránit. Přes vysoké vstupní náklady a související administrativu však úvahy o zřízení obecní policie začínají nabývat konkrétních obrysů a vše se zdá být mnohem reálnější než před pár měsíci nebo roky. Zástupci obce nyní získávají poznatky a jednají o možnostech zřízení jak s existujícími služebnami městské nebo obecní policie, tak i se starosty obcí, kde je již tato složka zřízena. Přípravy každopádně začnou hledáním vhodného prostoru pro služebnu, stanovením nezbytně nutného minimálního počtu strážníků a s tím souvisejícím vyčleněním potřebné částky v rozpočtu.

K bezpečnosti v obci však patří i bezpečnost silničního provozu. V době vyjití tohoto článku by již mělo být jasněji ohledně osudu kruhového objezdu Na Budech, o který obec usiluje již několik let. Jednání spějí, zdá se, ke konci a vše nasvědčuje tomu, že pokud nedojde k nějaké další komplikaci ve smyslu odvolání nebo námitek proti výstavbě, stavba by měla začít ještě letos. Věřme tedy, že úsilí, které bylo zejména v posledním roce tomuto projektu věnováno, přinese své ovoce a bezpečnějšího provozu v okolí křižovatky se tak dočkají nejen řidiči, ale i chodci, kteří budou moci využívat nové chodníky, jež budou na tuto stavbu navázány. V době psaní tohoto článku jsem ale tak trochu prorokem, a tak až další dny ukáží, nakolik blízké bude přání realitě.

Všem Vám přeji pohodový a klidný podzim.
 

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz