Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty - červen 2009

7. červen 2009, Rudolf Semanský

Kontejnery MukařovNerad se opakuji nejen v myšlenkách, ale i v tématech – přesto mi to nedá a dnes se vrátím k tomu, co zde zaznělo již několikrát. Jedná se o přetrvávající problémy s komunálním odpadem, resp. s nekázní některých z nás při jeho tzv. „likvidaci“ - spíše však odkládání tam, kam vůbec nepatří, nebo zneužíváním systému těmi, kteří mají chtě nechtě dle zákona jiný režim likvidace odpadů.

Začnu podnikateli – bezvýhradně každý podnikatel, který má provozovnu na území obce by měl mít uzavřenu samostatnou smlouvu s jakoukoli svozovou společností na likvidaci nejen směsného, ale i tříděného odpadu – tedy obchody, restaurace, servisy, stavební firmy a také stavebníci, kteří mají ve stavebním povolení jasně definován způsob likvidace obalů a stavebího odpadu. Pokud se tak neděje, veškerý tříděný a netříděný odpad nejen že likvidují v rozporu s platnými zákony, ale navíc neúměrně ubírají prostor v kontejnerech na tříděný odpad, které jsou určeny primárně pro občany – nepodnikatele. Tito občané - majitelé rodinných domků nebo chat jej navíc řádně platí formou poplatku zahrnutém v ceně popelnice.

Situaci, kdy ke kontejnerům přijede dodávka nebo automobil s přívěsným vozíkem plným kartonových obalů, igelitů, polystyrenu nebo plastů není nijak výjimečná a pokud se tak děje pravidelně, jistě si lze snadno domyslet, že se nejedná o produkci odpadu běžné rodiny.

Další nepochopitelnou věcí je odkládání kovového šrotu nebo elektroodpadu u kontejneru – již je snad dostatečně známo, že v obci funguje pro elektroodpad sběrný dvůr – ten je však paradoxně zneužíván k anonymnímu odkládání pneumatik, křesel a jiných, již nepotřebných věcí, které odložit zde je prostě pro některé lidi pohodlnější. Dokud budeme ale k tomuto počínání nevšímaví, přílišné zlepšení se očekávat nedá.

Ale abych zmínil v oblasti odpadů i něco pozitivního. Mnoho lidí již možnost uložení elektroodpadu využívá a tak se daří plnit i účel, pro který byl sběrný dvůr zřízen. Za toto bych chtěl opravdu poděkovat.

Další složkou odpadu, jehož likvidaci bude svozová společnost nově nabízet je bioodpad. Již od 1. července budou moci službu využívat všichni zájemci včetně rekreantů, a nádoby na bioodpad bude možné objednat na obecním úřadě nebo přímo u svozové společnosti. Nádoby budou hnědé a sloužit budou zejména pro posekanou trávu, listí, slabší větve, štěpky, spadané ovoce a nebo část kuchyňského odpadu – zeleninu, ovoce a podobně. Svozy budou probíhat každý týden nebo 14 dní a cena za roční svoz by měla být o něco nižší, než je u klasické nádoby na komunální odpad.

Nezbytnou podmínkou však bude, aby uživatelé dbali na to, že v nádobě může být skutečně jen odpad, který tam patří – v opačném případě bude cena doúčtována na úroveň ceny za komunální odpad a nebo nádoba nebude vyvezena. Věřím ale, že vzhledem k častým dotazům na možnost likvidace této složky odpadu bude tato nově nabízeá služba využívána.

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz