Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Rekapitulace 2002 - 2006

28. září 2006, Rudolf Semanský

Protože se v těchto dnech blíží konec volebního období 2002 - 2006, chtěl bych v tomto příspěvku uplynulé čtyři roky zrekapitulovat a krátce připomenout, co vše se za tu dobu "na obci" událo.

Po komunálních volbách v roce 2002 se do zastupitelstva obce Mukařov dostalo 7 kandidátů ze Žernovky, 5 z Mukařova a 1 ze Srbína. Na prvním zasedání byla starostkou obce zvolena pí. Holovská, která v předešlém volebním období zastávala funkci místostarostky. Místostarosty byli zvoleni pí. Šmídová a p. Čánský.

Od předešlého zastupitelstva (1998-2002) jsme bohužel nedostali žádné bližší informace o rozpracovaných projektech a investičních akcích, a tak jsme se s náplní práce jednotlivých komisí a vším co souvisí s prací zastupitele museli postupně seznamovat sami

V této době probíhala v obci souběžně výstavba plynofikace, tlakové kanalizace a rozvodu vody. Mimoto byl zpracováván územní plán obce, jehož termín dokončení byl neustále odkládán. Protože nebyla dána jasná pravidla pro výstavbu v nových lokalitách, vyrůstala a stále zde ještě vyrůstá překotná výstavba bez ohledu na stav komunikací. S nepříznivými důsledky tohoto stavu se však nebudou potýkat původní majitelé pozemků, jejichž jediným zájmem bylo prodat co nejvíce a za co nejvíce, ale obec...

Zhruba od začátku do poloviny roku 2004 došlo postupně k dokončení výstavby plynofikace, kanalizace a vody a nutno říci, že na dokončení těchto akcí již všichni netrpělivě čekali. Zejména možnost topit plynem uvítalo mnoho domácností, avšak stále ještě ne tolik, aby obci nehrozilo vracení části dotace, vyplývající ze smlouvy s Fondem životního prostředí.

Mezi priority žernovských zastupitelů patřilo vybudování chodníku mezi Mukařovem a Žernovkou, posílení zdrojů vody a zprovoznění prodejny potravin v Žernovce. Prodejnu potravin se za přispění obce a svépomocí obyvatel Žernovky podařilo otevřít a po několika letech dohadů a nejasností se v tomto roce začalo řešit i posílení zdrojů vody. Ke škodě všech se však stále nedaří pohnout s realizací chodníku, neboť se prozatím nenašel nikdo, kdo by se tomuto projektu věnoval tak, aby jej bylo možné dotáhnout do zdárného konce.

V podzimních měsících pak přes počáteční nedorozumění došlo k prohlou-bení spolupráce mezi zastupitelstvem obce a vznikajícím sdružením Mukařov-sko, došlo k rozšíření komisí a členové sdružení se zapojili do práce pro obec.

Začátek roku 2006 se nesl v duchu prohlubující se nedůvěry mezi zastupitelstvem a starostkou obce, přičemž situace došla tak daleko, že jednotliví zastupitelé složili funkci a nebo se odmítali zúčastňovat zasedání. Vyvrcholením tohoto napětí bylo odvolání starostky M. Holovské v polovině března a zvolení nového starosty. Poté ještě odstoupila místostarostka pí. Šmídová a to i z funkce zastupitele obce. (p. Čánský se vzdal funkce místostarosty již začátkem r.2005). Počet zastupitelů se snížil na 10 a místostarostou byl zvolen p. M. Holický.

V minulých měsících pak byla dokončena rekonstrukce úpravny vody, zadána studie rozšíření a energetický audit základní školy, na nějž navázalo zadání projektu plynové kotelny. V letních měsících byly alespoň částečně opraveny silnice v obci. Dále byla v ZŠ vybudována multimediální počítačová učebna s internetovým připojením - zde bych chtěl ještě jednou ocenit přínos p. Čánského, který tuto myšlenku inicioval a pomohl ji dotáhnout do zdárného konce.

Je zpracována studie odkanalizování obcí Srbín a Žernovka, včetně projektu ČOV a zadán projekt na chodník mezi Mukařovem a Srbínem, na jehož realizaci se podařilo dohodnout spolufinancování od stavebních a realitních firem. V posledních dnech se již také blíží k závěru schválení územního plánu obce a kruhový objezd "Na Budech" – nechme se překvapit...

Rudolf Semanský, Mukařov
starosta obce
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz