Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Obecní statistiky a jubilanti

26. ledna 2010, Vítek Šoupal a Jaroslava Kapustová

Mukařovsko má rozlohu 632,43 hektarů a k 1.1. 2010 jsou zde evidovány 3 části obce, 74 ulic, 1 150 adres (o 50 více než k 1.1.09'). Všechny adresy v obci mají PSČ 251 62.

V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 1987 obyvatel (celkový meziroční nárůst +4%), z toho je 784 mužů nad 15 let (+1,6%), 180 chlapců do 15 let (+14%), 799 žen nad 15 let (+2,1%), 164 dívek do 15 let (+10,4%). Z těchto dat je zřejmý výraznější nárůst počtu dětí než dospělých potvrzující probíhající populační "explozi".

Hustota osídlení se zvýšila na 314 obyvatel na kilometr čtvereční.

(http://aplikace.mvcr.cz/adresa/s/mukar001/index.html)
 

Jubilanti

V podzimním čísle časopisu Mukařov-sko jsme psali o počtu narozených dětí v našich obcích v roce 2009. Nyní jsme připravili seznam spoluobčanů, kteří vloni oslavili významná životní výročí.

Přehled z obecních statistik jsme začali od věku 65 let a pak dále po pěti letech.

Tak tedy v loňském roce 65 narozeniny oslavilo 27 občanů. 70 let oslavilo 13 jubilantů, 75 let oslavilo rovněž 13, 80 let oslavilo 5 jubilantů, 85 narozeniny slavilo 5 žen a 1 muž, 90-tiny slavily 3 ženy. 95 let se dožila paní Antonie Svátková ze Žernovky.

V letošním roce bude slavit:
 
- 65 narozeniny 8 žen a 6 mužů
- 70 narozeniny 3 ženy a 5 mužů
- 75 narozeniny 4 žena a 4 muži
- 80 narozeniny 6 žen a 3 muži
- 85 narozeniny 5 žen a 2 muži
- 90 narozeniny 1 žena a 2 muži
- 95 narozeniny 2 ženy
- a 101 let bude obyvatelce Charitního domova Mukařov paní Maříkové.

Jubilantům, ale i všem ostatním přejeme hodně spokojenosti, štěstí a hlavně zdraví.
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz