Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Stezka na Žernovku – od fikce k realitě

28. září 2009, Kateřina Čadilová

MAS Říčansko – obecně prospěšná společnost realizující místní rozvojovou strategii – vyhlásila 3. letošní výzvu k předkládání projektů ucházejících o podporu z Programu rozvoje venkova. Konkrétně mohly své projekty předkládat organizace z neziskového sektoru – budování pěších, lyžařských a hippo stezek – a podnikatelé v cestovním ruchu. Občanské sdružení Mukařov-sko, jehož členové jsou zároveň také obecními zastupiteli, se rozhodlo zkusit štěstí v a podalo žádost o podporu vybudování stezky z Mukařova na Žernovku.

Stezka na ŽernovkuV téměř neuvěřitelném čase na přelomu srpna a září se tak podařilo oživit projekt stezky, sehnat pro její realizaci všechna potřebná potvrzení, vyjádření a další dokumenty včetně veřejnoprávní smlouvy se stavebním úřadem.

Součástí podávaného projektu byl také rozpočet, který se nakonec díky požadavku Správy a údržby silnic Kutná Hora na vytvoření "styčné spáry mezi chodníkem a silnicí vyfrézované a vyplněné plastickou emulzí (Biguma, Texabit apod.)" vyšplhal na 1,1 milionu korun z nichž 90% by v příznivém případě uhradila dotace MAS.

Protože projektů se sešlo více, než kolik bude možné podpořit, a ten mukařovský je finančně nejnáročnější, budeme v průběhu podzimu napjatě očekávat výsledky. Důležité ale je, že nyní je projekt připraven a i bez dotace bude možné v příštím roce realizovat alespoň podstatný úsek cesty přes les. S dotací bychom se mohli těšit i na štěrkový chodník v Mukařově (včetně plastické emulze u krajnice) a alej na poli na Žernovce od památníku směrem k Mlýnu Pataki.
 

FotoKateřina Čadilová
členka o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a odkazy:

B

 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz