Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Návrh na svolání zastupitelstva,
otevřený email starostce obce

1. března 2006, Rudolf Semanský

Předmět:   Návrh na svolání zastupitelstva obce
Datum:      Wed, 1 Mar 2006 23:18:20 +0100
Od:           Rudolf Semanský (zastupitel
Komu:       Marcela Holovska (starostka obce)
Kopie:       zastupitelé obce Mukařov
 

Dobrý den přátelé,

zdá se, že interní dohoda o konání zasedání zastupitelstva obce Mukařov každou středu v měsíci vzala definitivně za své, neboť ani dnes 1.3.2006, ani v měsících leden a únor 2006 se v těchto termínech nekonala, v únoru dokonce vůbec a to z důvodu, který zní: až do projednávání územního plánu není nic k řešení.

Tento důvod nejen já, ale ani většina ostatních zastupitelů nesdílí a proto jen namátkou připomínám témata, která by si svolání zastupitelstva zasloužila. Např. projednání případného uzavření smluv na odkanalizování obce, energetický audit a vypracování studie rozšíření budovy ZŠ, řádné projednání realizace IKT centra, na němž se obec bude podílet částkou cca 300.000,- projednání případné žádosti o grant SROP, vyhlášené hejtmanem Stř.č.kraje, plán práce finančního výboru.

Dále mám pocit, že nikdo ze zastupitelů neví mnoho o tom, že pši výskytu nákazy ptačí chřipky budou hlavním koordinátorem následných opatření obce, spolupracovat mají s veterináři a ministerstvem zemědělství. Bylo proškoleno asi 150 lidí, kteří mají "primárně za úkol se spojit s představiteli obcí a předjednat s nimi jakýsi scénář". V každém případě je třeba počítat s tím, že při onemocnění v chovech bude postižená drůbež zlikvidována a rovněž budou vymezeny ochranné zóny se zpřísněnými pravidly. Toto je citace z resortu ministerstva zemědělství.

Myslím že mohu tlumočit požadavek min. 5 zastupitelů obce, kteří žádají svolání zastupitelstva nejpozději do středy 15.3.2006, (Semanský, Holický, Kapustová, Lancingerová, Charvát) a tak je naplněn § 92(1) kdy o svolání schůze musí požádat nejméně 1/3 členů zastupitelstva. V případě že se zasedání bude konat, prosím o naplnění § 93(1) zákona o obcích t.j. zveřejnění termínu alespoň 7 dní před zasedáním.

Ruda Semanský
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz