Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Jak třídit odpad II.

3. dubna 2006, Jana Šoupalová
použity informace od EKO-KOM, a.s. - http://www.jaktridit.cz/
 

Toto téma není v naší obci ničím novým. Možná vás spíše zaskočí, že děláme reklamu třídění odpadu, když kontejnery na tříděný odpad v Mukařově neustále přetékají a každému je jasné, že mukařovští odpad třídí! Třídíme, třídíme, ale jak?!

Kontejner na papír je částečně zaplněn použitými dětskými plenami. Někdy dokonce sesbíranými do igelitového pytle. V kontejneru na plast je stará televizní obrazovka. A tak by bylo možné pokračovat. Takže tento článek nebude o kvantitě, ale o kvalitě. Které druhy odpadů patří do barevných nádob? Co bychom tam vhazovat neměli?

Obecně platí zásada: systémy tříděného sběru jsou nastavovány dle dotřiďování a zpracování odpadů. V praxi to znamená, pokud se obec nachází poblíž např. zpracovatelského závodu na PET lahve, do žlutých nádob se sbírají pouze tyto lahve, žádné jiné plastové odpady. Pokud je v blízkosti dotřiďovací linka, pak je možné v obci sbírat všechny druhy plastových odpadů. Proto můžete na svých cestách naší republikou vidět různé nádoby na sběr různých druhů odpadů. Většinou jsou však odpady tříděny na tři základní druhy: papír, plasty a sklo.

B

PAPÍR

 • Noviny
 • Časopisy, reklamní letáky
 • Krabice, lepenka, kartón
 • Kancelářský papír, sešity

Nevhazujte použité hygienické potřeby (např. plenky) mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír!

PLASTY

 • Plastové nádoby a lahve,
  PET lahve
 • Kelímky od jogurtů, krabičky od pokr-
  mových tuků
 • Sáčky, fólie
 • Výrobky z plastů (kromě novodurových
  trubek a podlahových krytin)
 • Polystyren

Nevhazujte plastové trubky a podlahové
krytiny.

SKLO

 • Lahve od nápojů
 • Skleněné nádoby
 • Tabulové sklo

Nevhazujte porcelán, keramiku, autosklo a drátěné sklo.

B

Pokud jediným důvodem, proč netřídíte odpad je, že nejste schopni pečlivě očistit plasty od zbytků potravit a např. lahve od zbytků kovových úzávěrů, nezoufejte a klidně začněte třídit. Tyto drobné "nečistoty" jsou totiž z odpadu odstraněny a omývány při jeho dalším třídění.Papír a plasty jsou tříděny ručně, sklo automaticky. Využitelné složky odpadů se dále dotřiďují na jednotlivé druhy dle požadavků zpracovatelů.

Vytříděné využitelné druhy jsou lisovány do balíků nebo nakládány do kontejnerů a odváženy ke zpracování. Nežádoucí příměsi a silně znečistěné složky odpadu, které nelze již dále využít, jsou ukládány na skládky nebo spalovány ve spalovnách odpadu.

Po dotřídění jsou druhotné suroviny předávány k recyklaci. Vznikají nové výrobky, např.:

 • obaly na vajíčka, izolační hmoty, sadbovače
 • protihlukové zábrany; z PET lahví se vyrábí silonová střiž na výplně do zimních bund a spacákůnové skleněné předměty (lahve), stavební hmoty...

To zní jako zajímavé využití něčeho, co by jinak skončilo na skládce a ubíralo by nám prostoru pro život.

 
Zajímá-li Vás více informací o třídění odpadů, podívejte se například na http://www.jaktridit.cz/
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz