Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

„Trvale bydlet je normální!“

6. dubna 2011, Ing. Přemysl Zima

Vážení čtenáři, v následujícím článku jsem si dal za cíl seznámit vás s problematikou trvalého přihlašování a věcí s ním souvisejících. Jedná se o trvalé přihlášení k pobytu na adrese nemovitosti, která byla za tímto účelem vystavěná a zkolaudovaná a která je celoročně (tedy trvale) obývaná.

Trvalé bydleníVelice děkuji těm novým obyvatelům našich tří obcí, kteří se zde již k trvalému pobytu přihlásili. Těm, kteří tak doposud neučinili, bych rád nastínil, co toto jejich rozhodnutí pro naši obec znamená a co to znamená pro ně. Pro obec znamená každá nepřihlášená osoba v prvé řadě výpadek na straně daňových příjmů z rozpočtového určení daní ve výši cca 6.000,- Kč ročně. Pokud nepřihlášený obyvatel vlastní např. také psa, kterého zde kvůli absenci trvalého pobytu nemůže přihlásit, je to další ztráta příjmů.

Na straně výdajů zase dochází k jejich navýšení v oblasti poskytování veřejných služeb, které obec zajišťuje pro širokou veřejnost a kterých často bez ohledu na trvalé bydliště zdejší obyvatelé využívají (veřejné osvětlení, provoz kanalizace a vodovodů, komunální služby, atp.). Takže naše obec tímto přichází o legitimní příjmy, které podle trvalého bydliště připadnou jiné obci, či městu, jejichž obyvatelé tam veřejné služby spotřebovávají v mnohem menší míře. Na druhé straně, aby mohla zajistit veškeré potřebné služby, musí obec ještě navíc vydávat na zajištění svého provozu více prostředků, než kolik by bylo třeba se skutečným počtem řádně přihlášených obyvatel. Tato nerovnost zatěžuje rozpočet nejen dnes, ale současně výrazně ovlivňuje možnosti vyčlenění financí na investice do budoucího rozvoje.

Z pohledu občana se často situace jeví, jako že je vlastně jedno kam mu chodí pošta a z nejrůznějších příčin tak přihlášení k pobytu neřeší. Důvodů je mnoho, přičemž ve velké většině případů jde o důvody spekulativní, mezi které patří zejména držení bytů kvůli pronájmu, příslušnost k „hodnému“ finančnímu úřadu a další. Na to konto ovšem musí každý nepřihlášený obyvatel počítat s tím, že jeho hlas patří v době voleb do jiné obce a tudíž nemá z tohoto úhlu pohledu stejné postavení jako ostatní řádně zde bydlící osoby a sám se ze svého vlastního rozhodnutí vlastně diskriminuje, neboť de facto nemá nárok na veřejné služby obcí zajišťované, když se s ním počítá jinde.

De jure ovšem je tato situace změkčována a navíc z podstaty věci často nelze jedince ze spotřeby veřejných služeb vyloučit. Problém nastává pak třeba v základním školství, kdy škola má za povinnost přijmout všechny uchazeče o studium v souladu se svou kapacitou bez ohledu na trvalé bydliště. Zákonem je sice stanovena všem obcím povinnost platit část neinvestičních nákladů podle počtu žáků umístěných ve školách mimo vlastní obec té obci, ve které žák do školy dochází, ovšem pouze pokud nemají vlastní kapacity na jejich umístění. Což je zejména pro obce v okolí Prahy dlouhodobý problém, který začal s výstavbou satelitních měst a masivním stěhováním z města na venkov. Mnoho dětí je trvale hlášeno v Praze, ale jelikož Praha má vlastních škol tolik, že je musí dokonce poloprázdné zavírat a slučovat, nepřijdou z města žádné prostředky na úhradu nákladů, které její obyvatelé vyvolávají v jiných obcích.

Tolik jeden konkrétní příklad z praxe, který už Mukařov i okolní obce stál nemalé prostředky z jejich vlastních rozpočtů, znemožňujíc tak jejich použití v jiných oblastech veřejného života.
 

 
FotoPřemysl Zima, Mukařov
místostarosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz