Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Úklid sněhu v obci

Ilustrační foto1. prosince 2006, Rudolf Semanský

O tom, jak naše silnice vypadaly v zimě začátkem letošního roku se asi nemusím dlouze rozepisovat. Situace se naštěstí v závěru zimy zlepšila i díky změně firmy na úklid sněhu a stejná firma se o zimní údržbu komunikací bude rozhodnutím zastupitelstva starat i v zimních měsících 2006/2007.

Protože se vždy najde někdo, pro koho je „jeho“ ulice ta nejdůležitější v celé obci (škoda, že to tak není i po zbytek roku, kdy by se měl starat o pořádek před pozemkem) je vhodné sestavit plán údržby komunikací s pořadím důležitosti a časů jednotlivých výjezdů. Tento plán společně s časy výjezdů od výzvy nebo nutnosti výjezdu vzhledem k povětrnostním podmínkám bude součástí smlouvy o dílo, kterou obec s vybranou firmou uzavře. Vzhledem k tomu, že údržbu budou zajišťovat dva stroje, časy údržby by se měly zkrátit na polovinu a komunikace by mělo být snazší udržovat sjízdné.

Za obec budou vyčleněni dva až tři zastupitelé, kteří budou oprávněni zadávat výzvy k výjezdu nebo prohrnutí jednotlivých ulic, občané by se proto měli obracet na tyto zastupitele – kontakt na ně bude zveřejněn.

Plán údržby se bude snažit zohlednit jak místa s největší frekvencí vozidel, tak i tzv. krizová místa, kde dochází k tvorbě sněhových jazyků. Úklid sněhu bude rovněž prováděn na komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale až po ošetření ostatních ulic. Je mi líto, že musíme zaujmout tento postoj, ale komunikace, které nejsou v majetku obce a nejsou ve stavu, ve kterém by je obec mohla převzít, nemohou mít přednost před ostatními. Pokud se týká chodníků, měli by situaci zvládnout zaměstnanci obce, jen připomínám, že majitelé nemovitostí, před nimiž vede chodník, by jej měli rovněž uklízet a udržovat, neboť dle § 27 zákona č. 13/1997 odpovídají za škody (např. úraz), jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace (náledí, sníh).

Nedávejte spoluobčanům záminku, aby se na vás hojili...

Rudolf Semanský
člen občanského sdružení Mukařov-sko
starosta obce Mukařov

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz