Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Územní plán obce

Územní plán29. května 2009, Marcela Eichnerová

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ze dne 6.5.2009 (doručeného obci Mukařov dne 12.5.2009), č.j. 10591/2009-81/421 bylo zamítnuto odvolání obce Mukařov proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) ze dne 19.9.2008, č.j. 138785/2008/KUSK, kterým se: „ruší opatření obecné povahy zastupitelstva obce k vydanému územnímu plánu“.

Územní plán vznikal za přímé spoluúčasti dotčených orgánů statní správy a zejména řady institucí s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu, životního prostředí a na nutný rozvoj infrastruktury, která je v současné době zcela nedostačující. Z těchto důvodů byly v ÚP vymezeny veřejně prospěšné stavby (budování nové kanalizační a vodovodní sítě, nové komunikace, úprava křížení komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti provozu ), aby byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj obce, protože současný stav zejména kanalizace a vodovodní sítě neumožňuje již napojení další výstavby.

Charakter vytýkaných závad a nedostatků uváděných v zamítavém rozhodnutí je formální povahy a nic nemění na věcnosti schváleného zadání, konceptu i souborného stanoviska.

V důsledku všech těchto skutečností Zastupitelstvo obce podniká ve spolupráci s KÚSK a MMR takové kroky, aby byly vytýkané závady odstraněny a územní plán obce vstoupil v platnost. O výsledcích jednání bude veřejnost informována.

 
FotoIng. Marcela Eichnerová
členka stavebního výboru obce
členka občanského sdružení Mukařov-sko
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz