Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Svátek zamilovaných

11. února, převzato z - www.ozivote.cz

ValentynNa počest legendě o svatém Valentýnovi se 14. února slaví Svátek zamilovaných. A jak málo zamilovaných přitom ví, proč a díky komu se tento den vlastně zasvětil tak krásnému tématu jako je láska.

Svatý Valentýn je opravdu historicky doložená postava a tudíž je tento svátek stejně významný jako jiné historické události, ikdyž většina dnešních Čechů ho považuji za americkou převzatost.

Římská pověst zpodobňuje Valentýna jako římského kněze, který žil v době vlády Claudia II. Claudius velice rád bojoval a dobýval, ale jeho muži neradi vstupovali do armády, protože měli doma ženy a děti. Východisko z této situace viděl panovník zákazem sňatků. A právě kněz Valentýn nedbal jeho zákazu a dál oddával zamilované páry. Za to byl uvězněn a odsouzen k smrti. Za jeho pobytu ve vězení za ním chodili mladí lidé, kterým a házeli mu květy a psané dopisy do okna jeho cely. Podle tradice se ve vězení Valentýn zamiloval co dcery vrchního žalářníka a v den, kdy byl popraven, tedy 14. února 296, ji napsal dopis zakončený slovy „ S láskou Tvůj Valentýn “.

A právě od této doby si zamilovaní po celém světě prokazují v tento den svoji lásku Valentýnkou, na počest svatého Valentýna, kněze, který za lásku položil svůj život.

První „valentýnka“ se poslala někdy na počátku 19. století. Nekupovala se, ale celá se vyráběla ručně. Byla většinou bohatě zdobena, kreslily se na ni různé ornamenty a zdobila se květinami, semínky a jinými přírodninami.

Podle staré tradice se na skotských slavnostech hrála také velmi zajímavá valentýnská hra. Její pravidla byla velmi jednoduchá. Dívky napsaly svá jména na kousky papíru, které se hodily a zamíchaly v klobouku. Následně přišli chlapci, kteří si z klobouků tahali dívčí jména a s lístečkem jim samozřejmě připadla i dívka toho jména. Jedna verze hry je, že pár spolu musel protančit celou noc, druhá pak, že pár spolu byl až do dalšího losování, tedy celý rok až do dalšího svatého Valentýna.

Valentýn je opředen spoustou pověstí, zvyků a tradic, o kterých už dnes asi nikdo nezjistí, jestli jsou opodstatněné či nikoli. Ale každopádně není nic špatného na tom, dát svému okolí alespoň jednou za rok najevo, že vám na nich záleží a darovat, alespoň kvůli jejich radosti, když už ne kvůli pověsti o sv. Valentýnovi, malý dáreček či přáníčko.

Vždyť přece láska je to nejkrásnější, co mohlo lidstvo potkat.

Michaela Mazancová,
šéfredaktorka O Životě.cz (www.ozivote.cz)
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz