Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Velikonoce v Srbíně začaly jarmarkem

31. března 2008, Lída Třeštíková

VelikonoceObrázek jak z Ladova pohledu – sousedé na návsi, kolem pobíhající děti, ovečky okolo vítězného beránka… Tak vypadala Květná neděle v Srbíně. Tedy přesněji 16. března odpoledne.

Občanské sdružení Pro Srbín uspořádalo další ze sousedských setkání občanů a přátel Srbína. Pod velkým stanem bylo pro děti připraveno velikonoční vyrábění – zdobení březových větviček, malování kraslic, výroba kuřátek a zápichů do osení, výroba stojánků na vajíčka, a zlatý hřeb – pletení pomlázek. Výroby se překvapivě zúčastnili nejen děti, ale atmosféra strhla i přítomné dospěláky. Zvláště pánové se připravovali na nadcházející koledování s pomlázkou. A kdo byl unaven, nebo se přišel prostě jen tak podívat, mohl se občerstvit v improvizovaném stánku s tradičními velikonočními pochoutkami – nádivkou, beránky, mazanci a vaječnými jednohubkami.

Setkání však, kromě navázání nových kontaktů a dobrých vztahů srbíňanů, přineslo sousedům i informace. Jeden informační panel byl věnován nově budovanému dětskému hřišti v Srbíně, druhý se zabýval připomenutí Velikonoc jako křesťanské slavnosti.

Těší nás, že Srbín žije, že jste přišli a pobavili se. Děkujeme všem, kteří přispěli svým umem, časem a pomocí, všichni dobrovolníci byli opravdu skvělí. Těšíme se na další akce s vámi – o.s. Pro Srbín.

 
 
Lída Třeštíková
o.s. Pro Srbín
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz