Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Veřejná schůze na Žernovce

5. prosince 2007, Rudolf Semanský

Kanalizace a vodaPoslední říjnový den proběhlo v restauraci Montgomery v Žernovce informativní setkání občanů a vedení obce z důvodu připravovaného projektu zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí Žernovka a Srbín.

Přestože byla očekávána poněkud větší účast, i tak byl sál zaplněn zhruba do poloviny a přítomní se měli možnost z úst projektanta a zastupitelů seznámit s trasami vedení jednotlivých řadů a způsobem plánovaného odkanalizování objektů.

ZACHOVÁNÍ OBCHODU NA ŽERNOVCE

Při příležitosti tohoto setkání se hovořilo o zachování obchodu s potravinami v Žernovce, a po bližším upřesnění současného stavu a zájmu místních občanů bylo rozhodnuto celou záležitost ještě jednou projednat na zasedání zastupitelstva. Dnes již můžeme říci, že zastupitelstvo se tímto bodem zabývalo a předběžně s finanční pomocí obce pro zachování obchodu souhlasí.

 
FotoRudolf Semanský
starosta obce Mukařov
člen občanského sdružení Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

 • 30.09. 2007 - Kanalizace a vodovod pro Srbín a Žernovku
 • 18.08. 2007 - Nová kotelna ve škole a voda pro Žernovku
 • 20.12. 2006 - Kontrola stavu kanalizace v obci
 • 06.07. 2006 - Žernovská voda III. - odpověď na dopis
 • 27.05. 2006 - Žernovská voda II.
 • 30.03. 2006 - Žernovka na suchu

 •  

   
   počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz