Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Stožár (BTS) Vodafone

6. března 2007, Vítek Šoupal

Pohled na stožárTak a stožár Vodafone už stojí. Jak jste si mohli všimnout v posledních dnech, díky mírné zimě byl na vybetonovanou plošinu poblíž babické cesty osazen stožár BTS Vodafone.

BTS je (jak nám Wikipedie napovídá) základnová převodní stanice (Base Transceiver Station - BTS, v odborném slangu bétéeska) což je vysílač a přijímač radiových signálů. GSM mobilní síť se skládá ze systému základnových stanic (anglicky Base Station S(ubs)ystem, BSS). BSS je pak část sítě GSM, která je zodpovědná za přenos a příjem radiových signálů z mobilního telefonu. Systém základnových stanic provádí překódování hovorových kanálů, přidělování radiových kanálů mobilním telefonům, paging a mnoho dalších úkolů patřících k radiové síti...

Co přinese vybudování BTS-ky Mukařovu popsal níže pan Kašpar. Takže se zmíním už jen o několika "detailech", které provázely dohadování o stavbě. Původně bylo ze strany Vodafone navrženo několik jiných míst pro stavbu např. jedno u školy. S ohledem na bezpečnost bylo nakonec vybráno místo v lese kousek od Zelené cesty. V poslední fázi se ještě obecní úřad dohodl s Vodafone na posunutí BTS-ky více "do lesa", tak aby byla z obce méně viditelná a nenarušovala panorama. Jek se nakonec sesazení a umístění BTS-ky povedlo můžete posoudit
na obrázcích - ZDE.
 
 

B

11. listopadu 2006, Jan Kašpar

Pohled ze stožáruJak již možná víte, předchozí zastupitelstvo obce schválilo výstavbu stožáru (BTS) mobilního operátora Vodafone. Stožár by měl stát v obecním lese mezi mukařovským rybníkem (dřívější požární nádrží) a cestou so Babic. S jeho vybudováním se počítá v 2. čtvrtletí roku 2007.

Při posledním jednání s Vodafone jsme za obec dohodli posunutí stožáru ještě blíže k babické cestě, tak aby byl dále od Mukařova a nebyl tolik na očích. Kromě finančního přijmu pro obec za pronájem pozemku jsou zde i další výhody, z kterých budou těžit občané Mukařov-ska:

  1. vylepšení pokrytí signálu mobilních operátorů v Mukařově - v současné době je v některých místech Mukařova pokrytí nedostatečné, což má za následek nekvalitní hovory, případně přerušování hovorů zejména uvnitř budov,
  2. kromě Vodafonu, který stavbu financuje registrujeme i zájem ze strany T-Mobile o sdílení věže, z čehož vyplývá, že i T-Mobile má v Mukařově zájem o zlepšení stávající situace - věž bude sdílena i konkurencí a tím je vyloučeno, že bude v blízkosti věže do budoucna snaha o postavení dalšího stožáru (jako se tomu stalo na jiných místech republiky)
  3. na věž bude umístěno zařízení pro šíření levného obecního internetu v Mukařově (Komunitní síť Mnichovicka) a tím se zlepší i dostupnost této služby,
  4. věž bude umístěna v lese tak, aby co nejméňe narušila okolní ráz krajiny a přitom splnila svoji veřejně prospěšnou funkci,
  5. stávající komunikace vedoucí kolem věže bude po dohodě s plynárnami upravena, příp. zpevněna (pod cestou vede středotlaký plynovod a bude tedy záležet i na vyjádření plynáren)

Chcete-li se podívat, jak vypadá pohled z těchto míst na Mukařov, máte šanci - ZDE. Obrázek je hezký i jako pozadí na plochu Vašeho PC.

Ing. Jan Kašpar
člen občanského sdružení Mukařov-sko
místostarosta obce Mukařov
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:

 
KSM
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz