Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Začátek školního roku ve školce

28. září 2009, Dana Tůmová

Skončily nám prázdniny a začal nový školní rok. Pro mnoho rodičů a dětí se změnil rytmus dne a začalo něco nového. Školka je místo pro děti, kde se setkávají s novým prostředím, kamarády, paní učitelkou a musí se naučit spolupracovat s ostatními, brát zřetel na jiné, učit se trpělivosti, ohleduplnosti, kamarádství.

V současné době probíhá u nových dětí „ adaptační období.“ V naší mateřské škole je 30 předškolních dětí a proto byly vytvořené dvě heterogenní třídy - Berušky a Ježečci. Děti jsou velice šikovné, vůbec se nebojí a ve školce se jim líbí. Velcí kamarádi pomáhají těm menším a daří se jim to. Každý den je něco nového, zajímavého, učíme se básničky, písničky a odnášíme si domů plno pěkných výtvarných prací a listů k předškolní výchově.

Koncem září pro nás připravily paní učitelky jízdu na kolech, koloběžkách. Děti se učily jezdit bezpečně a poznávaly pravou a levou stranu… Zajímavé bylo i divadelní představení „ Bába školnice.“

Pro děti připravujeme další divadelní představení, fotografování dětí, práci s knihou, podzimní karneval a návštěvu první třídy. V měsíci říjnu začínají kroužky - hra na zobcovou flétnu, výuka angličtiny, taneční a keramický kroužek.

Pozornost letos zaměříme na nové vybavení školní zahrady. Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu za finanční pomoc a rodičům, kteří nám pomáhají sponzorskými dary.

 
FotoDana Tůmová
ředitelka MŠ Mukařov
 

B  
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz