Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Zapomenuté zvyky se vracejí

25. března 2010, Vítek Šoupal

Historii Mukařova, Srbína a Žernovky – výrazně poznamenala 30-tiletá válka. Mukařov a řada dalších obcí na Černokostelecku byla v té době vypálena a jejich obnova namnoze přišla až v 20-tém století.

Stále tak narážíme v našem okolí na absenci hlubších tradic a zvyklostí. Zamyslíte-li se, pak jedinou tradicí, o které lze s určitostí říci, že má kořeny starší než 50 let, je Mukařovská letní pouť, která se váže na kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Tradice a zvyky však k venkovu (i když se Mukařov stále víc posunuje na předměstí Prahy) bezesporu patří. I proto se během posledních 4 let občanské sdružení Mukařov-sko, jeho Mateřské centrum spolu s dalšími sdruženími jako o.s. Pro Srbín, mukařovští a žernovští hasiči či sokolové snaží navrátit do Mukařova alespoň některé tradice.

V prvním čtvrtletí letošního roku se tak po druhé konal Masopustní průvod a již potřetí byla vynášena Morana.
 

Foto z Masopustního průvodu - ZDEPrvní zmiňovaný – Masopustní průvod – se vydal na cestu od obchodního domu Flip v neděli 14. února po 3-tí hodině. Na místě se sešlo kromě malých i velkých dětí v maskách a přihlížejících i řada maškar. Nechyběl švarný myslivec, pantáta s paňmaminkou, kovboj, šašek, smrťák, Pipi, medvídek, netopýr … Náladu průvodu vylepšoval harmonikář, který vyhrával nejen při sousedských zastaveních. Nechyběli ani Čadilovic čerstvé koblížky. Maškary vyváděly do kola k tanci mukařovské hospodyně i účastníky průvodu.

Zakončení průvodu, který přes hromady sněhu došel až k obecnímu úřadu, bylo v sále hospody U Kostela, kde malým i velkým k reji zahrála blue-grassová kapela.
 

Foto z vynášení Morany - ZDEDruhou obnovenou tradicí je vynášení Morany. Při absenci většího vodního toku v našem okolí se ukončení zimy a skoncování s Moranou již potřetí uskutečnilo formou vhození do ohně. Moranu připravili maminky v Mateřském centru během březnového večerního mamince. V letošním roce se Morana přesunula do Srbína, kde si v neděli 21. března od 3 hodin tvořili na návsi děti své vlastní malé papírové Moranky.

řed čtvrtou hodinou se průvod v čele se starostou obce nesoucím Moranu přesunul k dětskému hřišti u Třešňovky, kde již plápolal "zimuspalný" oheň. Sotva Morana vzplála spustil se z nebe vlažný lijavec, jako důkaz toho, že zima skončila a sněžit už víc letos nebude. Ještě, že zelený "srbínský" dvojstan je tak velký.

Promáčené děti, umaštěné od ucha k uchu od buřtíků, které si opekly na ohýnku, se ještě nakonec měly šanci projet na poníkovi. A tak skončila zima, kterou si díky přívalům sněhu budeme jistě ještě dlouho pamatovat.

 
FotoVítek Šoupal, Mukařov
zatupitel obce
předseda o.s. Mukařov-sko

 

 
B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz
 
www.werco.cz www.vodnikralovstvi.cz /zahradka www.mukarov.cz web@mukarov.cz