Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Žernovka na suchu, tak už to prasklo!

30. března 2006, Martin Holický

Vodovodni kohoutekZnáte ten vtip, jak se vyrábí sušené mléko? To se krávám nedá 14 dní napít a pak se jim vypráší vemeno… Na Žernovce už známe recept na sušenou vodu. Z některých vodovodních kohoutků se nám jen práší.

Velice rychle jsme si, dnes už i u nás na venkově, zvykli na mnohé technologické vymoženosti. Mobil má dnes téměř každé malé dítě a rychlost s jakou dokáže psát SMS-ky asi nikoho z nás nepřekvapí. Ti, co to s moderní komunikací myslí ještě „vážněji“, brouzdají po Internetu. Je to přeci tak samozřejmé! Samozřejmé, jako tekoucí voda z kohoutku…

Máme tu 21. stolení a Žernovka nemá vyřešené zásobování pitnou vodou. Existují pouze dva na sobě nezávislé vodovodní řády zbudované svépomocí před třiceti lety, které se však pomalu dostávají na pokraj technické životnosti. Na hranice svých možností se rovněž dostávají dosavadní zdroje žernovské „užitkové“ vody. Přestávají držet krok s dnešními nároky na spotřebu a hlavně nedokáží čelit nárůstu dalších odběrných míst.

Co s tím? Není to nic nového, ale jako jediné možné řešení se nabízí zlegalizovat vodovody, najít vodohospodáře s licencí, jak nám nařizuje zákon a začít plnit normy a směrnice, které už dávno měly být naplněny. Jedině tak máme naději získat z různých fondů finanční prostředky na modernizaci vodovodního řadu na Žernovce. Obec se rozrůstá a nutně potřebuje kvalitní vodovod rozvádějící pitnou vodu.

Proč to nešlo dříve? Žab na prameni bychom našli možná hned několik. Za vším hledejme především nefungující komunikaci. Ale tentokrát to nesvedeme na technologie či přetíženou mobilní síť. Tentokrát je to o lidech. Někteří uživatelé totiž ten náš vodovod brali a možná ještě berou jako tabu, o kterém se nesmí mluvit, protože jinak by se zvedla cena vodného. Jenže důsledkem tohoto přístupu je, že brzy za relativně nízké vodné nebudeme mít vodu vůbec žádnou. Opravdu jsme tak bohatí, abychom mohli mít levný prášící vodovod?! Nebo místo samozřejmého pití vody z kohoutku chceme chodit po Žernovce s lopatou a hledat, kde to zase prasklo?A to můžeme být rádi, že chybějící dokumentace od vodovodů je naštěstí ještě uchována v hlavách některých pamětníků. Nebo že se nám o vodovod v Horce již 30 let stará pan Šafránek a jen díky jeho obětavosti nám aspoň v Horce voda ještě teče.

- - - - -

Ve čtvtek 16.3.2006 nedošlo na zastupitelstvu obce Mukařov pouze k odvolání starostky. Návštěva občanů Žernovky zbořila dlouho trvající tabu spojené s vodovody na Žernovce, když v rámci jednoho z bodů zasedání přednesla souhlas s převodem žernovského vodovodu pod správu obce. Díky němu bude možné pro začátek, odborně vyhledat vydatnější zdroje vody a stanovit jasný provozní řád vodovodů. Věřme, že se tím započala cesta k normálním dodávkám vody. Respektive, že se za rok vtipu o prášícím vodovodu budeme už jen smát.

Martin Holický, Žernovka
člen občanského sdružení Mukařov-sko
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz