Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Žernovská voda II.

27. května 2006, Martin Holický

Vodovodni kohoutekJak již bylo napsáno v minulém čísle Mukařov-ska, Žernovka má pouze dva vodovody na užitkovou vodu - nepočítejme rozvod vody ze zatopeného lomu na zalévání.

Řeč je zde o vodovodech končících v našich kuchyních a koupelnách. O pitné vodě zde nemůže být řeč, a to hlavně z důvodu absence úpravny vody. Udělat ale z 30 let starého požárního vodovodu vodovod na vodu pitnou není jednoduchá záležitost.

Jako první, co je potřeba udělat, je posílit oba zdroje novými vydatnými vrty. V roce 1998 bohužel došlo k ignorování nalezeného zdroje od hydrogeologa a byla vybudována studna a dva vrty na nevhodných místech. Výsledek: studna a jeden vrt se zanedbatelnou vydatností. Z tohoto důvodu a také proto, že se mi zdál velice nevěrohodný postup některých firem, provádějících vrtné práce, ohledně nalézání vodních zdrojů, požádali jsme o pomoc odborníka na hydrogeologii, "žernováka" RNDr. Jaroslava Domase.

Další důvod tohoto rozhodnutí je zcela prostý. Pan Domas už má na kontě několik úspěšně nalezených vodních zdrojů v okolí a to je i známka toho, že je mu prostředí po profesní stránce v obci známé (např. vodní zdroj pro mukařovské "Beverly Hills"). Smlouva s panem Domasem již byla sepsána dříve avšak pouze pro lokalitu Horka. Nyní došlo k rozšíření i pro Zájezdí a o vypracování samostatných projektů pro každý vrt.

K dnešnímu dni jsou oba nové vodní zdroje nalezeny, vyznačeny a zakresleny. V době, kdy právě čtete tento článek, probíhají administrativní úkony na získání Územního rozhodnutí. Doufám tedy, že se již brzy dvou nových vrtů dočkáme a posuneme se tak dál na cestě k řádnému vodovodu pro pitnou vodu na Žernovce.

Martin Holický, Žernovka
člen občanského sdružení Mukařov-sko
místostarosta Mukařova

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz