Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Žernovská voda III. - odpověď na dopis

Redakce časopisu Mukařov-sko obdržela 20.6.2006 dopis s reakcí na předchozí články Martina Holického, které se týkaly řešení neutěšené situace s vodou na Žernovce (dopis naleznete na dolním konci stránky). Jak je vidět, "Sucho na Žernovce" je velmi jedním z palčivých témat Mukařov-ska. Následující řádky jsou odpovědí Martina Holického na tento nepodepsaný dopis.

6. července 2006, Martin Holický

Vodovodni kohoutekŘíká se, že na anonymy se nemá odpovídat. Jelikož se ale dopis anonyma s podpisem „Mukařovák“, dříve „Žernovák“, týká reakcí na mé dva články v Mukařov-sku ohledně Vody v Žernovce, rád bych uvedl na pravou míru jistá špatná tvrzení.

"...Vodovod byl zkolaudován a pan Holický by se na úřadě měl informovat..."
Na úřadě žádné dokumenty ani kolaudační rozhodnutí ohledně vodovodu na pitnou a užitkovou vodu není. A ani být nemůže. Žádný takový vodovod v Žernovce není a nikdy nebyl. Nemohl být tedy ani zkolaudován. Na úřadě bohužel nejsou ani podklady pro požární vodovod budovaný před cca 30ti lety v Žernovce (ten má pravděpodobně pisatel na mysli). Žádné se nenašly.

"...Myslím si, že není vhodné mrhat finančními prostředky na vyhledávání místních vodních zdrojů, protože lokalita Žernovka je dostatečné nemá..."
Právě proto, že nové zdroje vody v Žernovce nejsou, je potřeba je vytvořit. O posouzení toho, zda je v podzemí dostatek vody na zajištění těchto zdrojů, byl požádán odborník na hydrogeologii a jeho stanovisko je kladné. Mě, jakožto laikovi na tento obor, nepřísluší, abych to zpochybňoval či jinak komentoval.

Žernovka i Mukařov měli šanci na dodávku vody ze Želivky z programu Region Jih. Z toho ale bohužel sešlo. Čí vinou, to tu psát nechci, protože už je to poněkud vyčichlé téma. V každém případě i tak by to byla otázka několika let, než by na Žernovce tekla želivská voda. O co do té doby? Chytat dešťovku do sudů či vozit cisterny? Pokud jde o finanční prostředky, tak já osobně nepovažuji za mrhání zajistit stávajícím a budoucím obyvatelům obce Žernovka vodu , bez které se nikdo neobejde.

Martin Holický, Žernovka
člen občanského sdružení Mukařov-sko
místostarosta Mukařova

 

B

Anonym

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz