Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Kostel Nanebevzetí panny Marie,
sváteční bohoslužby a Tříkrálová sbírka

3. prosince 2009, Alena Semanská

Změny v kostele

Vzhledem k odchodu pátera Bořivoje Bělíka z Mukařova došlo k určitým změnám v mukařovském kostele.

Kostel patří do římskokatolické farnosti Říčany kde se od 1.11.2009 zařizují svatby, křty či pohřby. Kontaktovat můžete na telefonních číslech 323 602 403 a 323 605 403.

Obvyklé bohoslužby v mukařovském kostele jsou každou neděli od 9:00 hodin, kdy je sloužena mše svatá. V Charitním domově pro seniory v Mukařově slouží v kapli mši svatou kaplan Domova páter Bořivoj Mošna zpravidla v 11,00 hodin.

Farníci v okolí mohou navštívit bohoslužby se mší svatou každou neděli také v okolních kostelech:

  • Říčany – 9,00 hodin
  • Kostelec nad Černými lesy – 9,00 hodin
  • Kostelec u Křížku – 10,15 hodin
  • Lipany – 13,00 hodin
  • Velké Popovice – 8,30 hodin

  •  
Přehled vánočních a novoročních bohoslužeb v Mukařovském kostele

čtvrtek - 24. prosince v 16:00 – Vigilie vánoční – Štědrý den – Mše svatá s koledami
pátek - 25. prosince v 9:00 – slavnost Narození páně – Mše sv. s koledami
sobota - 26. prosince v 9:00 – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – Mše svatá
neděle - 27. prosince v 9:00 – svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – Mše svatá
čtvrtek - 31. prosince v 16:00 – připomínka sv. Silvestra – Mše svatá, potom poděkování a prosba o Boží pomoc v novém roce 2010
pátek - 1. ledna 2010 v 9:00 – slavnost Matky Boží Panny Marie – Mše svatá
neděle - 3. ledna 2010 v 9:00 – slavnost Zjevení Páně – Mše, před začátkem mše žehnání vody, kadidla a křídy
neděle - 10. ledna 2010 v 9:00 – svátek Křtu Páně – Mše svatá
 

Tříkrálová sbírka

Jako v lednu letošního roku, tak i začátkem ledna 2010 se uskuteční v Mukařově tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Arcidiecézní charitou Praha.

Tato sbírka se uskutečňuje díky obrovské podpoře lidí, kteří se dobrovolně podílejí na organizování sbírky ve své diecézi či farnosti. Koledníci chodí na vesnicích i ve městech dům od domu, zpívají a koledují. I náš mukařovský Domov pro seniory, který je součástí ADCH Praha, se Tříkrálové sbírky zúčastní.

Hlavním cílem Tříkrálové sbírky je finanční pomoc sociálním projektům ve všech diecézích, arcidiecézích a farnostech (pomoc všem potřebným).

 
FotoAlena Semanská, Mukařov
Domov pro seniory Mukařov ADCH Praha
zastupitelka obce Mukařov
členka o.s. Mukařov-sko

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz