Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Dvouměsíčník ..^

Dvouměsíčník Mukařov-sko 2012

Dvouměsíčník - ročník: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
 

Dvouměsíční Mukařov-sko je jako periodicky vydávaná tiskovina od začátku roku 2006 registrován podle § 7 zákona číslo 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 16658. Náhled do Evidence periodického tisku - ZDE..^

Dvouměsíčník Mukařov-sko začal vycházet v lednu 2006. Od listopadu 2010 je tištěn v nákladu 1200 kusů v rozsahu 12-16 černobílých stran formátu A5. Časopis je distribuován do všech domácností Mukařov-ska - tj. Mukařova, Srbína, Žernovky a části Louňoviček (domy s červenám číslem popisným a schránkou).

REKLAMA:
Podmínky pro umístění reklamy v časopisu naleznete zde - CENÍK REKLAMY.
Reklamu objednávejte na mukarov-sko@volny.cz
 
STÁHNĚTE SI:
 
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO 2012 - Komplet => pdf
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO 2011 - Komplet => pdf
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO 2010 - Komplet => pdf
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO 2009 - Komplet => pdf
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO 2008 - Komplet => pdf
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO 2007 - Komplet => pdf
Komplet 6-ti čísel dvouměsíčníku MUKAŘOV-SKO 2006 - Komplet => pdf

Bulletin Mukařov-sko...když je čas Vánoc...
6. číslo / VII. ročník - prosinec 2012 – leden 2013

Titulek dnešního úvodníku jsem si vypůjčil z jedné vánoční písničky, kterými nás vedle reklam začínají již od druhé poloviny listopadu zahrnovat sdělovací prostředky.

Osobně si ale myslím, že i přes zmíněné reklamy, rady, co vše si nutně musíme koupit a kde si na to půjčit, vnímá většina z nás nadcházející vánoční svátky tak, jak by se Vánoce vnímat měly. Je to období, kdy si dokážeme udělat čas na návštěvy příbuzných a přátel, vánočních trhů nebo rodinných výletů za zimními radovánkami a krásami zimní krajiny.

A co je důležité, přes všeobecný shon dnešní doby se dokážeme zastavit a vzpomenout i na ty, kteří již s námi nejsou...

Zkusme připravit sami sobě i svým dětem tu atmosféru, ke které se tak rádi vracíme při vzpomínkách na časy dávno minulé.

Tento dvouměsíčník je mimo jiné o životě v naší obci. O nás všech, kteří zde žijeme a Mukařov-sko vnímáme a chceme vnímat jako svůj domov. Proto chci poděkovat všem, kteří si našli chvíli času i na vánoční výzdobu svých domů a zahrad a přispěli tak ke kouzlu sváteční atmosféry.

I přes postupující vliv civilizace máme to štěstí, že žijeme na vsi, která je obklopena poli a lesy jak z Ladových obrázků, zvláště když vše přikryje bílý sníh. Ostatně naše obec patří do regionu Ladova kraje, a tak Vás možná zaujme článek o dávné historii našeho kraje z pera p. Sauera uvnitř časopisu.

Tento dvouměsíčník je mimo jiné o životě v naší obci. O nás všech, kteří zde žijeme a Mukařov-sko vnímáme a chceme vnímat jako svůj domov. Proto chci poděkovat všem, kteří si našli chvíli času i na vánoční výzdobu svých domů a zahrad a přispěli tak ke kouzlu sváteční atmosféry.

Podíváte-li se na obsah dosud vyšlých čísel, asi budete souhlasit, že se Vás snažíme informovat zejména o současném dění. Občas je nám vyčítáno, že se vyhýbáme kontroverzním tématům, ale ruku na srdce, vždy existují nejméně dva úhly pohledu a pro jakékoli takto otevřené téma by se slušelo dát prostor i jeho oponentům. Z Mukařov¬ska, které vychází jednou za dva měsíce, by tak začas mohl být časopis, kde se dohadují dva nebo více táborů – tak jako je to dnes na diskusním fóru obce. Protože se však jeden z příspěvků na diskusním fóru tak trochu otřel právě o Mukařov-sko, udělám dnes ve „starostech starosty“ výjimku.

Všem Vám, milí čtenáři chci popřát co nejkrásnější Vánoce a šťastný vstup do roku 2013, a i když meteorologové vyhrožují oblevou a svátky na blátě, věřím, že je prožijete co nejklidněji a nic nenaruší jejich kouzlo.

 

FotoRudolf Semanský
místopředseda o.s. Mukařov-sko
starosta obce

 
 
 

Obsah čísla 6/2012

  Str. 2   Starosti místostarosty
  Str. 3   Ze života v obci
  Str. 4-5   Ohlédnutí za rokem 2012
  Str. 6   Z mukařovské školky, Mukařovský Lampiooňák
  Str. 7   Dějiny Ladova kraje
  Str. 8   Kalendář Mukařov-ska, Blahopřání jubilantům, inzerce

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 6/2012 pdf |


Bulletin Mukařov-sko...a zase ty volby...
5. číslo / VII. ročník - říjen-listopad 2012

Není to tak dlouho, kdy se připravovaly volební místnosti pro parlamentní, a komunální volby a další volby jsou zase za dveřmi.

A protože je to věc, která se týká, nebo měla by se týkat nás všech, nemohu než začít dnešní úvodník právě tímto. Zatím ještě nikdo nevymyslel lepší - a zřejmě ani demokratičtější způsob, jak spravovat věci veřejné, než svěřit tuto odpovědnost na určitou dobu do rukou těch, kdo se o správu věcí veřejných ucházejí. A způsob, jakým to nejlépe provést, jsou právě volby - tedy hlasování (jednou za čas - ideálně jednou za 4 roky) nás všech o tom, komu správu obce, města, kraje nebo země svěřit do rukou.

I když většina z nás je nejspíše toho názoru, že obraz české politické scény na náladě nikomu přidat nemůže, přesto si myslím, že je důležité k volbám chodit. S právem a možností volit může naložit každý dle svého uvážení, ale "zahodit" svůj hlas tím, že k volbám nepřijdu, je myslím škoda.

Dost již ale o politice - i bez ní nás čeká docela zajímavý podzim, neboť sdružení Mukařov-sko a další organizace i Obecní úřad připravili několik akcí, které samozřejmě najdete jako obvykle v kalendáři na konci časopisu.

Sám bych chtěl upozornit především na veřejné zasedání, které se uskuteční koncem října v sokolovně Mukařov, a pak také na již tradiční Lampionový průvod a pěveckou soutěž Mukařovská hvězda hvězd - tedy akce, které mají velmi hojnou návštěvnost a těší se zájmu našich spoluobčanů. V dnešním vydání Mukařov-ska se také mimo jiné dočtete o tom, jak reálné je zřízení obecní policie v naší obci, jaké projekty se pomalu začínají chystat pro rok 2013 nebo také to, jak se staví k problematice tolik diskutovaných komunálních odpadů sousední země, konkrétně Německo. Přiznám se, že s ohledem na zkušenosti s naší českou mentalitou si takový způsob nakládání s odpady neumím u nás představit.

Přeji Vám tedy příjemné počtení a pokud v Mukařov-sku postrádáte něco, co byste zde rádi našli, neváhejte mne kontaktovat.

Na viděnou na některé z akcí!

 

FotoRudolf Semanský
místopředseda o.s. Mukařov-sko
starosta obce

 
 
 

Obsah čísla 5/2012

  Str. 2   Starosti místostarosty
  Str. 3   Rozhovor se zastupitelem
  Str. 4   Třídění odpadu v zahraničí
  Str. 5   Oprava ulice Do Chobotu, Obecní vodovod a kanalizace
  Str. 6   Dokončení chodníku Srbín II
  Str. 7   Školní jídelna otevřena, Mukařovská knihovna
  Str. 8   Zahájení školního roku v ZŠ
  Str. 9   Zprávy z Po-po-lesa, Kalendář Mukařov-ska
  Str. 10  Školský a kulturní výbor
  Str. 11  Rozpis fotbalových zápasů, Inzerce
  Str. 12  Inzerce

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 5/2012 pdf |


Bulletin Mukařov-sko...a svět se točí dál....
4. číslo / VII. ročník - srpen-září 2012

Název dnešního úvodníku souvisí nejen sblížící se mukařovskou poutí, ale i se změnami,které zkrátka k životu patří. Jednou ze změn prochází i občanské sdružení Mukařov-sko.

Důvodem těchto změn je stěhování předsedy o.s. Mukařovsko, Vítka Šoupala v blízké době do Bonnu, a tak funkce, které ve sdružení zastával, byly na červencové schůzce našeho sdružení předány některým dalším členům. Novým předsedou o.s. Mukařov-sko byla zvolena Marcela Eichnerová a vydávání dvouměsíčníku Mukařov-sko si vzal na starost Rudolf Semanský. Sluší se připomenout, že Vítek byl léta také správcem webových stránek obce, tuto činnost po něm nyní převzal Přemek Zima. Rozhovor s Vítkem najdete uvnitř časopisu, věřím ale, že všichni, kdo jej znají, mu v novém působišti budou přát hodně štěstí.

Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, velmi pravděpodobně už bude v provozu tolik očekávaný kruhový objezd. V Mukařově si tak sice motoristé trochu oddychnou, ale dopravní omezení na Pražské / Černokostelecké se přesune do Říčan,kde probíhá kompletní rekonstrukce vozovky, jež potrvá až do 9. září. I tak by ale většina našich obyvatel měla pocítit určité zklidnění, neboť jak doufám, částmi obce přestanou projíždět vozidla,která se vyhýbala zácpám před křižovatkou, zkrátka – po několika hektických měsících by seměla situace navrátit k normálu.

Prázdniny jsou v druhé polovině a na charitní louku v Mukařově opět po roce zavítá lunapark, který již desítky let tradičně provází srpnový měsíc v souvislosti s vyhlášenou poutí. I proto jsme do tohoto čísla zařadili, věřím, že zajímavý, rozhovor s organizátorem naší pouti, panem K. Helfrem.

Začátkem školního roku nás čeká nejen předání nového úseku chodníku v Srbíně, ale hlavně otevření rekonstruované školní jídelny – při její výstavbě bylo myšleno i na to, aby jídla mohla být vydávána zájemcům z řad občanů, takže věřím že, tato možnost bude využívána.

Přeji Vám příjemné léto!

 

FotoRudolf Semanský
místopředseda o.s. Mukařov-sko
starosta obce

 
 
 

Obsah čísla 4/2012

  Str. 2   Starosti místostarosty, Dobrá zpráva pro Mukařov,změna zákona o RUD
  Str. 3   Projekty a investice roku 2012
  Str. 4   Červnové vítání občánků, Velký Dětský den s hasiči
  Str. 5   Rozhovor se zastupitelem Vítkem Šoupalem
  Str. 6   Stav zdrojů vody Žernovka
  Str. 7   Mukařovští hasiči se opět nenudili
  Str. 8   Mladí hasiči Mukařov, Blahopřání jubilantům
  Str. 9   Aktuální rozhovor
  Str. 10  Ne každý had je zmije
  Str. 11  Kalendář Mukařov-ska
  Str. 12  Inzerce

 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 4/2012 pdf |


Bulletin Mukařov-skoOslavy, neplatiči a demografie
3. číslo / VII. ročník - červen-červenec 2012

Jak mnozí z Vás jistě poznali, fotografie v záhlaví tohoto časopisu je z výročí 50-ti let vyučování ve staro-nové budově Mukařovské školy. Akci kromě hojné účasti dětí i rodičů obšťastnilo také krásné počasí.

Jistě už všichni ve škole netrpělivě čekají na otevření nové školní jídelny, která by již od září měla sloužit dětem. Jak pokračují i další letošní investice v obci se můžete dočíst uvnitř čísla v článcích Přemka Zimy a Rudolfa Semanského. Hodně emocí budí dopravní uzavírky spojené s budováním kruhového objezdu, který by měl být podobně jako jídelna zprovozněn v září t.r., když částečně včetně chodníků bude hotov již před prázdninami. Věřím, že už se na to všichni těšíme.

Kontrolní výbor se již v loňském roce začal věnovat problematice neplatičů za vodovod a kanalizaci. Na stránce 3 najdete pro ty, kteří dopisy obecního úřadu a Veolie doposud ignorovali, poslední výzvu! Hodně emocí vzbudily na jaře složenky s výměrem daně z nemovitosti (DZN) ve vašich schránkách. I když obec o navýšení koeficientu daně na 3 informovala již vloni v létě (viz článek: Zvýšená daň z nemovitosti), pro většinu obyvatel to byla novinka.

Chápu, že zvýšení daně není nic příjemného, na druhou stranu je to jediná možnost, jak obec může kompenzovat propad ostatních daňových příjmů a pomoci si k prostředkům nutným na rozvojové projekty v našich 3 obcích. DZN je celá příjmem obce a v letošním roce by z ní do rozpočtu mělo připadnout cca 2,5 mil. O tom, že nutných investic je a dále bude třeba spousta, svědčí i to, že podle výsledků demografické studie Mukařovska a 12-ti sousedních obcí (viz str. 5) se počet obyvatel v našem regionu za posledních 10 let zdvojnásobil.

Přeji Vám pohodový začátek léta!

 

FotoVítek Šoupal
předseda o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce a předseda finančního výboru

 
 
 

Obsah čísla 3/2012

  Str. 2   Starosti místostarosty
  Str. 3   Ještě než Vám odpojí vodu a kanalizaci, Nepořádek u kontejnerů,
              Výstavba kruhového objezdu
  Str. 4   Rozhovor se zastupitelem Františkem Pokorným
  Str. 5   Demografická studie Mukařovska aneb za 10 let je nás skoro 2x víc
  Str. 6   Žernovské zvoničce se vrátí původní vzhled,
              Naučná stezka „Po stopách kameníků“ otevřena
  Str. 7   Projekty a dotace 2012
  Str. 8   Jaké byly oslavy výročí ZŠ Mukařov
  Str. 9   Alternativní školička otevřena i přes léto
  Str. 10  Mukařovští hasiči se opět nenudili, Mukařovské čarodějnice
  Str. 11  Co nového u hasičů v Žernovce, Konec fotbalové sezóny,
               Jak to bylo s Hrusickou výzvou?!
  Str. 12  Kalendář Mukařovska

 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 3/2012 pdf
 


Bulletin Mukařov-skoKdyž se řekne Velikonoce …
2. číslo / VII. ročník - duben-květen 2012

Setkání sousedů nad velikonočními dobrotami s dílničkami pro děti (pletení pomlázek, zdobení vajec a příprava dekorací) se tradičně bude konat na návsi v Srbíně na velikonoční neděli 8.4.2012 od 15 hodin. Přijďte se seznámit s lidmi odvedle a připomenout si velikonoční tradice!

VÍTE, ŽE:

Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků, připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, jelikož svátek připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na 1. nikajském koncilu.

Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako první je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota vše je ukončeno vigilií v noci na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše.

Velikonoce doprovází spousta různých tradic a zvyků, ty u nás vrcholí tradičně na velikonoční pondělí, kdy se chlapci vydávají se svou pomlázku koledovat o vejce.

Pomlázka patří mezi tradiční velikonoční zvyky. Lidé jí říkají různě, třeba: korbáč, koleda, mrskačka, mrskut, sekačka, pomihod, žíla, šlehačka, metla, švihačka, ale i jinak. Podle dřívějších zvyklostí ji musel umět uplést každý malý kluk.

Mašle na pomlázce se také řadí mezi starodávné velikonoční zvyky, jejichž prostřednictvím mohly dát dívky najevo mládencům, zda mají u nich nějakou naději. Když ráno šel mládenec na koledu, měl prázdný karabáč, ten nejlepší koledník v pravé poledne karabáč plný červených pentlí. Barvy mašlí totiž napovídaly, co si o něm dívky myslí: Červená – láska, náklonost, Modrá – naděje na něco víc, Žlutá – odmítnutí, Zelená – sympatie, obliba …

K dalším znakům a tradicím Velikonoc patří velikonoční beránek (symbol Krista a božího stáda s Bohem pastýřem), velikonoční svíce (v kostele paškál, světlo symbol života), oheň (vítězství nad zimou a světlo naděje), vajíčko (nový život), zajíček a kuřátka (symboly jara, mláďátek), kříž (symbol ukřižování a věčnosti – spojení lidského a Božského).

Velikonoční koleda pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Velikonoční koleda pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

 

FotoLída Třeštíková
o.s. Pro Srbín
 
 
 

Obsah čísla 2/2012

  Str. 2   Starosti starosty
  Str. 3   Jak dál s užíváním kanalizace
  Str. 4   Rozhovor se zastupitelkou Ivanou Malou
  Str. 5   Ladův kraj má nového manažera
  Str. 6   První výsledky skupiny Voda-Žernovka
  Str. 7   Za tři vraždy dostal mladík třicet let
  Str. 8   Co nového ve školičce, školce a mateřském centru
  Str. 10  Adoptovaná surikata a zachráněná sova
  Str. 11  Oslavy 50 let nové školní budovy
  Str. 12  Mukařovští a žernovští hasiči v akci
  Str. 14  Rozpis jarních fotbalových zápasů, Hrozí nám těžba břidlicového plynu?
  Str. 15  Kalendář akcí, Termíny uzávěr křižovatky

 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 2/2012 pdf
 


Bulletin Mukařov-skoMráz a zima
1. číslo / VII. ročník - únor-březen 2012

Únorové dny s sebou sice přinášejí prodlužující se dny, každý, kdo alespoň trochu pozoruje koloběh věcí kolem sebe, ví - a na vesnici je to znát mnohem lépe, že toto období je s železnou pravidelností provázeno silnými mrazy.

Na jednu stranu nám a především našim dětem tento pokles teplot umožňuje konečně si zabruslit i na přírodních plochách, na druhou to však znamená ve většině případů pootočit doma regulátorem teploty o trochu více, ať již k vytápění používáme jakýkoli zdroj tepla a v duchu počítat, jak se tyto mrazy projeví v rodinném rozpočtu, a krom jiného také bojovat po ránu se zamrzlými zámky, skly a špatně startujícími auty. I tyto silné mrazy ale k zimě v našich končinách patří a upřímně řečeno, o čem jiném se dá s kýmkoli nenuceně popovídat než o počasí. A snad se mnou budete souhlasit, že prohodit s někým jen tak vedle pozdravu i pár slov o té „hrozné zimě“ většině lidí udělá den o trochu příjemnější.

Pravdou asi je, že život na vsi s sebou v zimě přináší trochu větší komplikace, než například ve městě, ale může nás těšit, že to má nejen své kouzlo, ale že nás to leckdy činí i odolnějšími (nebojte – rýmu a kašel má v tomto období snad každý), a hlavně - nástup jara provázený čerstvým větrem a vůní probouzející se přírody pak dokážeme vnímat mnohem lépe. Nakonec, o tom že rozdíly v teplotách mezi městem a venkovem jsou více než patrné, jsem se mohl sám přesvědčit, když jsem jedno dopoledne z Mukařova odjížděl při minus 14°C a o hodinu později v centru (Smíchov) teploměr ukazoval „příjemných“ -8°C.

Aktuální situaci o počasí, ale i předpověď na několik dní dopředu pro naši oblast ostatně můžete sledovat i na nových webových stránkách obce www.mukarov.cz, které tyto údaje získávají přímo z meteostanice umístěné v Srbíně (3.2. v 7:30 ráno byl naměřen rekord –21°C).

Když už zmiňuji nové stránky obce, které fungují od začátku letošního roku, určitě je nezapomeňte navštívit – vedle nové grafické úpravy Vás zde čeká spousta nových sekcí, aktuální zprávy a oznámení, ale i různé provozní informace k dění v obci.

A protože mi pro dnešní číslo dvouměsíčníku Mukařov-sko, první vydání roku 2012 připadla milá povinnost přivítat Vás již na úvodní stránce, rád bych Vám všem popřál v tomto roce nejen to, abyste byli zdrávi a šťastni, ale aby se nám dařilo ten rok bez problémů zvládnout a pokud bychom měli mít důvod si na něco stěžovat, tak ať je to jen počasí ...
 

FotoRudolf Semanský
místopředseda o.s. Mukařov-sko
starosta obce Mukařov

 
 

  Obsah čísla:
  Str. 2   Starosti starosty a malé ohlédnutí za rokem 2011
  Str. 3   Rozpočet obce na rok 2012, Komunální a bio-odpad
  Str. 4   Zásobování vodou na Žernovce
  Str. 5   I Mukařov má sběrný dvůr
  Str. 6   Novinky od maminek, Mikulášská v MC, Sousedský srbínský vánoční jarmark
  Str. 7   Těšte se na Masopust a Moranu, Tříkrálová sbírka opět pomáhala
  Str. 8   Přelom roku u mukařovských hasičů, Zimní příprava mukařovských fotbalistů
  Str. 9   Zprávy ze školky a alternativní školičky
  Str.10  Kamenictví v kraji
  Str.12  Projekt ŠD "Adopce zvířátka v ZOO", Kalendář Mukařovska

 

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 1/2012 pdf
 


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-12 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz