Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Insolvence Sazky se dotkla Mukařova

1. dubna 2011, Adam Prýl

Mnoho z Vás jistě s napětím sleduje více jak tříměsíční balancování největší české sázkové společnosti Sazka nad propastí insolvence a konkurzu. Co však do konce března nebylo veřejně známé je fakt, že jedna z nevyplacených výher má svého adresáta také v Mukařově.

Když na podzim loňského roku přistoupil finanční výbor obce Mukařov k sestavování rozpočtu na rok 2011, bylo zřejmé, že objem finančních prostředků na investiční akce nebude pro tento rok stačit. Kromě hledání úspor na straně výdajů a rozšíření počtu podávaných dotací přijali zastupitelé také návrh předsedy finančního výboru Ing. Víta Šoupala, aby obec sázela prostřednictvím referentky obecního úřadu paní Jeriové každý týden 3 sloupce Sportky, ve středečním i nedělním slosování.

Náhoda tomu chtěla, že v polovině února byla tažena právě mukařovská šťastná čísla 3, 11, 24, 30, 39, 453 (počet obcí), 11 (č. popisné obecního úřadu), 24 (počet dopravních nehod v prostoru nerealizované křižovatky na Budech v roce 2009), 30 (cena panáka Fernetu v Montgomery Žernovka), 39 (počet kandidátů v komunálních volbách 2010), 45 (průtok Jevanského potoka na přepadu srbínské návsi v m2/hodinu).

V mezičase si však špatná finanční situace loterijní společnosti vysloužila zájem i ministerstva financí. Úřad firmě zaslal oznámení o zahájení správního řízení o dočasném zastavení provozování loterií. "Důvodem je především nevyplácení výher v zákonné lhůtě. Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že Sazka nedodržuje předpisy o provozování loterií a podmínky uložené v povolení," uvedl mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Zástupci obce si Jackpot ve výši 127 milionů mají vyzvednout v pátek 1. dubna, avšak již nyní je takřka jisté, že jim tato částka vyplacena nebude. Kromě šetření Ministerstva financí do záležitosti zasáhl i věřitelský výbor Sazky, který nesouhlasil s návrhem půjčky společností Penat a e-Invest společnosti Sazka. V případě, že by se Sazka opravdu ocitla v konkurzu, stal by se Mukařov jedním z jejích hlavních věřitelů.


 

Adam Prýl, Mukařov
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz