Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Dvojjazyčné obecní názvy
Změny se vstupem do EU se dočká i Mukařov

1. dubna 2004, Adam Prýl

Se vstupem České republiky do Evropské unie se změní nemálo věcí, které se dotknou každého z nás. Asi nejpodstatnější změnou bude zavedení dvojjazyčných obecních a místních názvů. Tato změna se bude týkat nejen pojmenování obcí, ale i jednotlivých ulic a náměstí. To se v konečném důsledku projeví na občanském průkazu každého občana ČR.

I když ministerstvo pro místní rozvoj připouští, že v zákoně, kterým je dvojjazyčnost názvů ukotvena v české legislativě, je malá chyba, musí obce nové tabule namontovat nejpozději do 1. května 2004 (datum vstupu ČR do EU) jinak jim hrozí vysoké finanční postihy. Některé obce se na tuto změnu připravují již nyní. Výjimkou není ani Mukařov.

Otázkou zůstává, jak se se změnou vypořádají občané. Chybou v překladu bruselské legislativy totiž došlo k záměně části věty: "... názvy musí být uváděny v českém a anglickém jazyce..." za text "... názvy musí být uváděny v ruském a německém jazyce..."

Na obrázku nahoře vlevo vidíte, jak vypadaly staré tabule před 1. dubnem 2004 a na obrázku nahoře vpravo po změně 1. dubna (v levém dolním rohu značky je vidět modrá vlaječka EU, která na nové značky přispěla za svých strukturálních přístupních fondů).

 

FotoAdam Prýl, Mukařov
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-11 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz