Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Přednost zleva v Mukařově
od 1.4.2009 realitou

1. dubna 2009, Vítek Šoupal

Přednost zlevaUž od středy 1.4.2009 se zavádí v Mukařově zásadní změna v přednosti v jízdě, a to přednost zleva. Změna se týká 47 křižovatek, z nichž zmizí 12 značek.

"Cílem tohoto opatření je omezit rychlost projíždějících vozidel, donutit řidiče k větší ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu a v neposlední řadě i úspora nákladů na údržbu značek", řekl ČTK člen dopravní komise obce Mukařov. "Rádi bychom změny v dopravě dostali do povědomí nejen místních řidičů, ale i těch, kteří městem třeba jen projíždějí."

Změny v dopravě se budou týkat 49 křižovatek, z nichž zmizí 12 dopravních značek. Přednost zleva bude platit mimo jiné v Obecní, Kopretinová, U Požáru, V Průhoně a Vodní ulici. Na dalších 14 křižovatkách značky zůstanou, a to hlavně na vybraných místních komunikacích, zejména s provozem veřejné autobusové dopravy. Při vjezdu do Mukařova bude rozmístěno svislé dopravní značení upozorňující na změnu místní úpravy provozu.

Přednost zlevaPodle zdrojů redakce vycházela dopravní komise obce před zavedením změn v dopravě ze zkušeností, které má se zavedením systému přednosti zleva řada zahraničních měst a obcí, například Rostov na Donu, Krasnojarsk v Ruské federaci nebo Pchongjang v Severní Korei. Průběžně také vyhodnocoval veškeré dostupné informace o obdobných i v zahraničí. Vedení obce při přípravě změn spolupracovalo s příslušným silničním správním úřadem, policií a s odborníky na silniční dopravu.

Projekt je v České republice svým způsobem revoluční. Zatím co přednost zprava již zavedlo několik měst a obcí, k přednosti zleva se zatím nikdo neodhodlal. Není tedy zatím zcela zřejmé, proč se Mukařov na rozdíl od jiných měst sáhl po přednosti zleva? Pro srovnání - sousední Říčany například od 6.4.2009 zavádějí ve městě přednost zprava.

Jestli bylo snahou Mukařova předběhnout Říčanské nařízení a k záměně stran došlo pouze omylem, nebo zastupitelé Mukařova kalkulovali s pádem pravicové vlády a nástupem levice se redakci nepodařilo z hodnověrných zdrojů potvrdit? Jisté ovšem je, že díky této netradiční úpravě dopravní přednosti, budou řidiči stavět zřejmě dlouhou dobu na každé křižovatce Mukařova, Srbína a Žernovky, než si na přednost zleva zvyknou.
 

Vítek Šoupal
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz