Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mukařov-sko má mateřské centrum

1. prosince 2007 Katka Čadilová

Mateřské centrumMožná si vzpomenete na letní anketu dotazující se na zájem o zřízení mateřského centra v našich obcích. Motivovány nejen pozitivním výsledkem ankety, ale i přesvědčením, že i v Mukařově by mohl fungovat stále oblíbenější způsob aktivního trávení času s malými dětmi, založily 4 maminky pod hlavičkou občanského sdružení Mukařov-sko na konci října stejnojmenné mateřské centrum.

Mateřské centrumNáplň činnosti je prozatím limitována prostory, které má centrum k dispozici – do konce roku je to mukařovská sokolovna, kde se maminky s dětmi (ale někdy i celé rodiny) scházejí každé úterý odpoledne. Od nového roku by se měl podařit pronájem jedné místnosti ve školní družině v Příčné ulici, kde by centrum mohlo být otevřeno i v dopoledních hodinách, a na jaro a léto – podaří-li se shromáždit dostatečné finanční prostředky – se uvažuje o rekonstrukci prostoru v tzv. tržnici, který mateřskému centru přislíbila obec. Zde by měla vzniknout vlastní klubovna s malou hernou pro nejmenší a venkovním hřištěm.

Už nyní se ale mateřské centrum snaží nabídnout co nejpestřejší program pro všechny věkové kategorie předškoláků. Tělocvična vybízí ke hrám a pohybovým aktivitám, v předsálí se vždy na začátku setkání tvoří cosi za pomoci papíru, barev, nůžek či lepidla, a prostor dostane i cvičení s miminky a batolaty nebo zpívání. Už 4. prosince by měl dorazit i Mikuláš!

Mateřské centrum je skutečně svépomocná aktivita, jakékoli nápady a aktivní zapojení do tvorby a organizace programu jsou proto velmi vítány. Podobné je to i s financováním a materiálním zajištěním provozu – centrum ocení i sebemenší finanční příspěvky nebo věcné dary, které pomohou rozšířit nabídku aktivit pro děti i rodiče a zpříjemnit jim společně strávený čas. Chcete-li se dozvědět víc, navštivte webové stránky (www.mcmukarovsko.estranky.cz) nebo přijďte v úterý mezi 14 a 17 do sokolovny, budete vítáni!

 
Kateřina Čadilová,
Alice Liptáková,
Jana Šoupalová,
Jana Trnková

zakládající členky/matky Mateřského centra - Mukařov-sko
 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz