Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Nejen obec může čerpat dotace

8. října 2010, Vítek Šoupal a Patrik Třeštík

Mukařov-sko Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku, je od roku 2008 jedním z prvních a zároveň aktivních členů Místní akční skupiny Říčansko. Členstvím v MASce jasně dává signál, že sdružení jde nejen o zdravý rozvoj obcí Mukařova, Srbína a Žernovky, ale také o součinnost a spolupráci s obcemi okolními a rozvoj celého Říčanska.

Jen na vysvětlenou - MASky jsou drobné správní celky po celé Evropské unii, které se starají o rozkvět a investice do svěřeného území a to na základě strategických plánů, které spolu tvoří obce, místní sdružení a podnikatelé.

Mapa MAS Říčansko - dotace

V MAS Říčansko je Mukařov jednou z nejaktivnějších obcí a co se týká získávání dotací, také jednou z nejúspěšnějších (vedle Mnichovic a Říčan) – viz mapka výše. MASka podpořila například první fázi obnovy návsi v Srbíně nebo historickou pěší stezku mezi Žernovkou a Mukařovem, která byla dokončena letos v létě.

Není to však jen o.s. Mukařov-sko, ale jsou to i další spolky a sdružení, přes něž proudí dotace do našich obcí. Namátkou jmenujme obě Sdružení dobrovolných hasičů v Mukařově a Žernovce nebo TJ Sokol Mukařov. Příjemcem dotací se v posledních letech stala také Mukařovská škola (projekt IKTC počítačového centra), či Mateřské centrum Mukařovsko, které kromě dotací na svůj provoz získalo od Nadace Komeční banky Jistota v roce 2008 více jak stotisícovou dotaci na vybudování dětského hřiště v Mukařově vedle budovy družiny v Příčné ulici – viz foto níže.

Podobné projekty svědčí o tom, že rozvoj našich obcí není pouze v rukou obecního úřadu a že není třeba čekat 4 roky na obecní volby, aby se člověk aktivně zapojil a podílel na dění v našich obcích. To, zda si Mukařovsko zachová své úzké sepětí s přírodou a bude příjemným místem pro žití a nejen noclehárnou Prahy je v rukou nás všech!
 

Foto Ing. Vít Šoupal - Mukařov
předseda o.s. Mukařov-sko
předseda finančního a strategického výboru obce Mukařov
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 
 
Foto Ing. Patrik Třeštík - Srbín
člen o.s. Pro Srbín
kandidát Mukařov-ska do podzimních komunálních voleb 2010

 
 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz