Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Mukařovská historie spojená až se Sámem

1. dubna 2007, Vítek Šoupal

V Louňovicích letos slaví uctihodných 600 let od založení obce, resp. od první písemné zmínky o vsi (viz článek - Oslavy 600 let Louňovic). Jak se podařilo redakci Mukařov-ska zjistit, je však stáří Louňovic v porovnání s Mukařovem takřka zanedbatelné. Posuďte sami, právě dnes 1. dubna se podařilo najít nezvratný důkaz o tom, že Mukařov navštívil v roce 624 po Kristu sám Sámo. Tento francký král, zde přenocoval po té, co vyprostil tehdejší slovanské kmeny žijící na našem území z avarského poddanství. Ano, počítáte správně, historie Mukařova je tak již 1383 let stará.

Toto překvapivé zjištění však není dílem náhody, ale plodem usilovné práce současného zastupitelstva, které od podzimu řídí obec. I když se u nás na obci všechno hned rozkecá, podařilo se úzké skupince zasvěcených (členů historicko-archeologického výboru obce - HAVO) udržet vše v tajnosti až do dnešního dne. Dále však již nebylo možné před občany pravdu skrývat.

HrázJak tedy k odhalení došlo? První indicie se podařilo získat již více než před rokem z kronik obce a z archivních materiálů muzea v Kostelci nad Černými lesy. Většina indicií sice původně nasvědčovala tomu, že Mukařov dostal své jméno od zakladatele Mukara, údajného člena knížecí družiny 12. století. Ve vojsku krále Vladislava se tehdy prý vyznamenali vojíni Ondřej, Kubjata, Hlaváč, Myška, Srba a Mukar, kterým se prý následně dostalo od krále v Černém lese manských údělů, na nichž tito vojíni ve 12. století založili stejnojmenné dvorce a tvrze.

Tuto hypotézu však HAVO zpochybnil již na samém začátku. Zbytky žádných tvrzí se v okolních lesích nenacházejí a jediné historicky hodnotné stavby jsou v Mukařově soustředěny právě kolem kostela. Jak správně poznamenal jeden ze členů HAVO, který si ze skromnosti přeje zůstat v anonymitě: "...okolní lesy jsou převážně zelené a jen občas žluté - a to jen na podzim tam co rostou břízy ..."

Ve světle těchto nezvratných faktů se HAVO zaměřil na interpretaci první dochované zmínky o obci v Regesta diplomatica. Tento zápis pochází z roku 1318 a mluví o převodu léna mukařovského na Tehovské panství. Doslovný překlad tohoto latinského textu byl klíčem k pravé historii Mukařova, stojí v něm: "... to mrkarzovske léno samo przevedeno na drzievo bude na Tehov, tak jak kdys samo bievalo zastaveno". Nezvratná - dokonce dvojitá - zmínka o Sámovi byla výboru více než dostatečným vodítkem.

HrázVysvětlení tohoto odstavce spočívá v tom, že se měl Sámo zastavit a posadit se na dřevo. Název m-R-kařov zřejmě nebyl odvozen od mrkve, ale od třísky, kterou si Sámo při posedu na nekvalitně opracovanou kládu zadrhl. Následné pomrkávání bylo výrazem nervozity z třísky v podvečer již holé sedací partii panovníka.

Doposud však chyběl hmatatelný důkaz potvrzující zastavení Sáma v Mukařově (Mrkařově). Ten se podařilo dnes přesně v 14:27 (1.4.2007) získat místnímu Sboru dobrovolných hasičů - viz obrázek. Akce nesla krycí název "Čistička" a předstírala odpouštění rybníka z důvodu opravy čističky odpadních vod a nutnosti vyššího průtoku v potoce. Z dalších historických záznamů se totiž HAVO podařilo zjistit, že do stavidla hráze mukařovské nádrže byly zřejmě rozřezány historické fošny ze Sámova dřeva. Tyto fošny se během druhé světové války ztratily z půdy kostela Nanebevzetí pany Marie, kde byly jako relikvie ukrývány před fašistickými okupanty. Informaci poskytl před nedávnem HAVO v hospodě U kostela jeden ze starších spoluobčanů výměnou za rundu panáků a dnes došlo konečně k jejímu ověření.

DřevoJak je možné vidět z fotografie, akce se zúčastnil i sám starosta Mukařova spolu s velitelem místních hasičů a Sámovo dřevo se opravdu v hrázi podařilo najít. Bohužel však následkem rychlého odpuštění vody vzalo "dráhu" potokem směrem k Babicím.

Prosíme proto babické občany, aby v případě nalezení této vzácné historické památky nález nahlásili na obecním úřadu. Zástupci výboru pevně věří, že si Babice Sámovo dřevo nepřivlastní a Mukařov tak nepřijde o tento regionální historický primát.

Vítek Šoupal
předseda o.s. Mukařov-sko
zastupitel obce Mukařov

 

 B
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 
 

B

Související články a dokumenty:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz