Slunko
Mukařov-skoMukařov, Srbín, ŽernovkaMukařov, Srbín, Žernovka
Občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a ŽernovkuObčanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
MukařovSrbínŽernovkaŽernovkaKostel

Články ..^

Starosti starosty - rekapitulace

3. června 2010, Rudolf Semanský

Erb MukařovaNež jsem začal psát tento příspěvek, prošel jsem si téměř všechna vydání Mukařov-ska (samotného mne překvapilo, že jich je již 26) a to z několika důvodů. Za prvé se chci vyhnout tomu, abych se opakoval a za druhé, abych si trochu zrekapituloval, co vše se za ty čtyři roky událo. Co jsme měli v plánu, s čím jsme před čtyřmi lety šli do komunálních voleb a co z našich plánů a projektů se v obci podařilo realizovat. Nakonec, blíží se konec volebního období, tak proč trochu nerekapitulovat.

Když jsme před čtyřmi roky začínali, zdálo se jako největší problém dořešit výstavbu kruhového objezdu Na Budech, dokončení územního plánu obce, velké problémy s nedostatkem vody na Žernovce, oprava a rozšíření čističky a úpravny vody v Mukařově a nechuť developerů financovat povrchy komunikací v nových lokalitách v Srbíně. Že nám v té době hrozilo vracení dotací za plyn, kanalizaci a výstavbu vodovodu si asi dnes už nikdo nevzpomene.

Jak se tyto problémy postupně a alespoň částečně dařilo řešit – ať již napravením většiny nedostatků u vyhodnocení dotací, kdy se podařilo snížit hrozící vratky dotací na minimum, nastavení nových pravidel pro stavebníky tak, aby již nedocházelo k tomu, že pouze rozprodají pozemky bez vybudování komunikací a jakéhokoli přínosu pro obec, vybudováním nových vrtů v Žernovce a převedením provozu žernovského vodovodu pod správu obce, mohli jsme se postupně začít věnovat i dalším úkolům, které mělo sdružení Mukařov-sko v programu.

Ohlédneme-li se dnes zpět, troufám si tvrdit, že se zlepšilo mnohé. Funguje spolupráce obce s místními sdruženími, jejímž výsledkem je mnoho akcí pro veřejnost a zejména děti, vznikla dětská hřiště ve všech třech našich obcích, škola se dočkala nejen nové moderní plynové kotelny, která slouží i k vytápění mateřské školy, ale i tolik potřebného rozšíření kapacity, přibyly nové chodníky, asfaltové komunikace, pozornost je věnována vzhledu veřejných prostranství a zelených ploch, k větší bezpečnosti snad přispěly radary na měření rychlosti a semafor na hlavní silnici u autobusových zastávek a kdo si vzpomene, jak vypadaly obce zejména po víkendu a to nejen u kontejnerů, jistě uzná, že i po této stránce se situace zlepšila. Určitou vizitkou obce je i vzhled budovy obecního úřadu, jež byla zateplena a dostala novou omítku. Také okolí úřadu se postupně mění. Nezapomínáme ani na kulturní památky v naší obci a sociální oblast, a tak obec v minulosti přispěla na opravu mukařovského kostela i na činnost charitního domova pro seniory.

Pojďme se ale věnovat aktuálnímu dění… Na obci je již několik týdnů zprovozněno kontaktní místo CzechPOINT, takže (prozatím s výjimkou výpisu z katastru nemovitostí) je možné získat všechny informace, které CzechPOINT nabízí. Ve dnech, kdy vyjde toto číslo Mukařov-ska, dojde i k oficiálnímu slavnostnímu otevření žernovské stezky, která již několik týdnů slouží pěším jako spojnice mezi Mukařovem a Žernovkou. Nutno podotknout, že po letech přetřásání a odkládání tohoto projektu se sdružení Mukařov-sko chopilo příležitosti a stezka byla vybudována během několika málo týdnů. Sdružení Mukařov-sko bych chtěl však především poděkovat za to, jakým způsobem se ujalo realizace celého projektu a jak se podařilo zapojit veřejnost zejména do sázení stromů podél žernovské části této stezky. Je však třeba upozornit, že stezka je koncipována jako pěší (naučná) a rozhodně není určena ani pro cyklisty, jezdce na koních nebo motocyklech.

V nejbližších dnech dojde i k zahájení budování chodníku podél ulice Pražská, směrem od křižovatky Tehovecká po odbočku u čínské restaurace. Dalším chodníkem by měl být chodník podél ulice Kutnohorská od ulice Písecká na konec zástavby, zde však potřebujeme dořešit majetkoprávní vztahy zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic. Na příští rok se připravuje i dořešení chodníku na Choceradské.

Jak vidíte, práce a úkolů je před námi ještě dost a dost, před žádným nestrkáme hlavu do písku, ale u některých z nich se podobně jako při sázení stromů podél stezky na Žernovku nebo při přípravě nejrůznějších akcí neobejdeme bez Vaší spolupráce a podpory. Leckdy je důležité a stačí i to, že nejste lhostejní k dění kolem sebe. Proto si myslím, že poděkování patří Vám všem, kdo naši práci podporujete nebo jí alespoň fandíte.

Přeji Vám krásné a pohodové léto!

 
FotoRudolf Semanský, Mukařov
starosta obce Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko

 

B
 
Zapojte se do DISKUSE - ZDE ..^
 

B

Související články:


 
 počítadlo M u k a ř o v - s k o   2005-9 (c)   -   mukarov-sko@volny.cz